Skip to content
Home - Climate Inclusion Project - Page 2

Climate Inclusion Project

Sharan Burrow: “Climate and Employment Proof our Future” — visie voor een post-pandemische wereld

Klimaatverandering en de verminderde capaciteit van onze planeet om leven in stand te houden kan niet worden genegeerd. Bovendien vormen pandemieën een bedreiging voor onze… 

Op de vlucht voor orkanen, waterschaarste en maladaptatie: de (h)erkenning en bescherming van klimaatmigranten

Verregaande klimaatveranderingen kunnen ervoor zorgen dat mensen andere manieren moeten zoeken om te overleven, waardoor er ook steeds meer mensen zullen moeten vluchten/migreren. In dit…