Skip to content

Kennislabo

Reset.Vlaanderen doet eigen onderzoek om de kansen en uitdagingen van een eerlijke transitie in beeld brengen. De focus ligt hierbij op onze vier kernthema’s: 

  • (circulaire) economie en jobs
  • rechtvaardige financiën
  • democratisch draagvlak en inclusie

Deze kernthema’s of ‘ transitiearena’s’ vormen ook de basis voor onze jaarlijkse Just Transition Scan.  

De theoretische kennis die we ontwikkelen proberen we waar mogelijk ook steeds met concrete verhalen te illustreren. Hiervoor gaan we op zoek naar getuigenissen en inzichten uit de leef- en werkomgeving. Die verhalen vind je terug op onze blog

Momenteel staat ons werk rond de Just Transition Scan centraal in de kenniswerking. 

Met verschillende van deze dossiers stappen we ook naar de politiek en proberen zo het beleid te beïnvloeden.