Skip to content

Transitiearena Ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie

De transitie-arena ‘Ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie’ past in een breder traject van Reset.Vlaanderen met als doel het invullen van onze jaarlijkse Just Transition Scan.

Image by evening_tao on Freepik

Inhoud van de arena

De klimaatverandering brengt heel wat uitdagingen met zich mee: op welke manier passen we onze ruimtelijke ordening aan om een antwoord te bieden op de klimaatcrisis? Welke actoren zijn broodnodig om ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen daarin versterkt worden?
Wordt er rekening gehouden met de sociale rechtvaardigheidscomponent in het huidige beleid?

Algemene bijeenkomsten (twee tot vier keer per jaar):

 • Vastleggen output en inhoudstabel rapport
 • Vastleggen proces en engagement
 • Input en feedback op bepaalde onderdelen rapport 
 • Kennisuitwisseling
 • Vormen gezamenlijk posities, reacties, of acties.  

Volgende bijeenkomsten:

Wat verwachten we van de leden? 

 • Deelname aan de arena’s waar mogelijk en nuttig:
  Deelnemers bepalen uiteraard zelf hun uiteindelijk engagement voor de transitie-arena’s, maar minstens wordt verwacht een tweetal keer per jaar deel te nemen aan een algemene bijeenkomst .
 • Ambassadeurschap (indien lid van Reset.Vlaanderen):
  Rapport wordt meegenomen in de eigen communicatie (deel van campagne).