Skip to content

Transitiearena’s

Samen met ons netwerk werken we aan onze kernthema’s binnen een aantal transitiearena’s. We komen regelmatig samen om er het werk voor onze ‘Just Transition Scan’ voor te bereiden of koppelen activiteiten – voor het netwerk of breder – aan de transitiearena’s. 

beeld: Sebastian Aravena

Ontdek onze transitiearena’s:

In de transitiearena’s bepalen we de inhoud van onze jaarlijke Just Transition Scan. Jaarlijks variëren de thema’s, afhankelijk van de noden die we in de arena’s detecteren in het netwerk en de samenleving. We nodigen ook experten uit om een uiteenzetting te geven over aspecten die van toepassing zijn op de thema’s van de arena’s. Zo ondersteunen we het netwerk om de opgedane kennis ook toe te passen in het eigen bewegingswerk.

Zo nodigden we in 2023 volgende experten uit:

  • Kris Bachus en Tessa Zell:  de noden en behoeften rond opleiding en skills in de transitie.
  • Roel Vermeiren (VEKA): de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie (focus op lage inkomensgroepen)  en hoe we de beschikbare data (in kader van energiekaart) kunnen gebruiken. 
  • Katleen Van den Broeck (HIVA, Steunpunt Wonen) de non-take up van premies door lage inkomensgroepen en ontzorging in de energietransitie.
  • Yenthe Peeters (FOD Volksgezondheid): FPIM: de overheid als investeerder.

We bepalen samen met het netwerk de accenten in de gekozen thema’s, en geven vervolgens samen invulling aan het rapport. 

Tot slot fungeren de transitiearena’s ook als startplaats van onze Action Labs. In de Action Labs stellen we samen met het netwerk binnen de gekozen thema’s projecten op, om praktijkvoorbeelden uit te testen die een rechtvaardige transitie ondersteunen bij de diverse doelgroepen van de organisaties in ons netwerk. Zo startten we in 2023 volgende Action Labs op: