Skip to content

Green Deal duurzame zorg

De zorg- en welzijnssectoren vangen mee de fysieke, mentale en sociale gevolgen van de klimaatveranderingen en een vervuilde leefomgeving op. De Green Deal is een oproep aan iedereen binnen de brede sector – van onthaalmoeder tot ziekenhuis – om zich te engageren tot het uitvoeren van concrete, duurzame acties aangepast aan de eigen mogelijkheid. Reset.Vlaanderen geeft haar engagement binnen deze Green Deal vooral invulling door haar project ‘Changemakers in de zorg’.

Uitdaging

Inzetten op preventieve welzijns- en gezondheidszorg betekent dat ook de klimaatproblematiek wordt aangepakt. Duurzaamheid en zorg zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar, zeker gezien de klimaatverandering een enorm gezondheidsrisico inhoudt. Wereldwijd – én ook bij ons – vallen er al heel wat slachtoffers, denk bv. aan oversterfte door hittegolven, de toenemende infectieziekten en de sterke opmars van klimaatangst/depressies.

De nood is dan ook hoog om ook binnen de zorg- en welzijnssector een versnelling hoger te schakelen, en de eigen negatieve impact om te zetten naar een positief verhaal.
De Green Deal Duurzame Zorg wil noodzakelijke samenwerking stimuleren, net als het faciliteren van kennis- en ervaringsuitwisseling. Het is een oproep aan iedereen binnen de brede sector – van onthaalmoeder tot ziekenhuis – om zich te engageren tot het uitvoeren van concrete, duurzame acties aangepast aan de eigen mogelijkheid. De optelsom van deze acties, zowel klein als groot, kunnen gezamenlijk een positief signaal en de noodzakelijk duurzame versnelling creëren.

Doelstellingen

In het kader van deze Green Deal zijn er vijf overkoepelende doelstellingen geformuleerd:

  1. Verduurzamen zorg en welzijnssector
  2. Promoten ‘One Health’ principe
  3. Opzetten lerend netwerk
  4. Verhogen kennis over duurzame zorg en welzijn
  5. Coherent en afgestemd beleid ontwikkelen die verduurzaming in de zorg en welzijnssector faciliteert

De werking van de Green Deal Duurzame zorg is opgebouwd rond vier thema’s waarvoor ook specifieke doelstellingen zijn opgenomen.

  • Thema 1: Natuur & Gezondheid
  • Thema 2: Klimaat & Infrastructuur
  • Thema 3: Materialen & Afval
  • Thema 4: Geneesmiddelen in water

Rol Reset.Vlaanderen

Reset.Vlaanderen geeft deze Green Deal vooral invulling via haar project “Changemakers in de zorg”, waarbij we in samenwerking met de Arteveldehogeschool een toolbox voor zorgkundig personeel ontwikkelen om actie te ondernemen op de werkvloer. Daarbij leggen we zowel de focus op werknemer als werkgever, om gedragenheid voor innovatieve praktijken in alle lagen van de zorgorganisatie te stimuleren. Omdat leidinggevenden vaak verschillende prioriteiten hebben, kan ondersteuning van leiderschap de sleutel tot innovatie zijn.