Skip to content

een eerlijk klimaatbeleid:

wie durft?

Op 9 juni trekken we met z’n allen naar de stembus. Gezien de huidige sociale en ecologische uitdagingen zou een eerlijk klimaatbeleid hét thema van deze verkiezingen moeten zijn.

Reset.Vlaanderen ging na welke partijen dat begrepen hebben: hoe ambitieus zijn de plannen? En kan iedereen mee genieten?

Reset.Vlaanderen dook in de verkiezingsprogramma’s van de democratische partijen* en onderzocht hoe klimaatrechtvaardig hun voorstellen zijn. Voor vijf thema’s stelden we breed gedragen prioriteiten op voor een rechtvaardige en duurzame samenleving. Elke partij kreeg vervolgens een score die toont in hoeverre die prioriteiten in haar verkiezingsprogramma staan.

Wonen

Armoedebestrijding begint met een degelijk dak boven je hoofd. Vandaag is er een tekort aan 176.000 sociale woningen. En wie toch het ‘geluk’ heeft een sociale woning te kunnen huren, komt vaak terecht in een huis dat enorm energieverslindend is. Niet enkel de sociale huurmarkt kampt met dit probleem, ook het globale plaatje oogt niet fraai: maar liefst veertig procent van onze gebouwen heeft EPC-label E of F: de slechtste energiescores. 

Hoe willen de partijen dat aanpakken?

Algemene score
Collectieve aanpak van renovaties
Ontzorging en begeleiding
Hogere budgetten voor sociale huurmarkt

Energie

Om klimaatneutraal te zijn tegen 2040 moeten de ambities uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan fors omhoog. Om onze energienetten en infrastructuur klaar te maken voor 100% hernieuwbare energie zijn bovendien forse investeringen nodig. Het ondersteunen en stimuleren van energiecoöperaties en energiedelen maakt hernieuwbare energie toegankelijk voor iedereen en geeft de burger inspraak.

Algemene score
Verhoog de doelstellingen voor hernieuwbare energie
Maak de infrastructuur klaar voor 100% hernieuwbare energie
Democratiseer de energiesector

Mobiliteit

Ouderen die hun bushalte zagen verdwijnen, winkels die onbereikbaar zijn voor wie slecht te been is en gesubsidieerde salariswagens die de kloof tussen arm en rijk vergroten. Het zijn slechts enkele pijnpunten uit ons mobiliteitsbeleid. Welke partijen pleiten voor een grotere nabijheid van diensten, meer investeringen in ons openbaar vervoer en het uitfaseren van salariswagens?

Algemene score
De 15-minutenstad
Sterk en betaalbaar openbaar vervoer
Uitfaseren van salariswagens

Financiering

415 miljard euro. Dat is wat België de komende decennia moet investeren om de klimaatcrisis aan te pakken. Het gaat om een jaarlijkse investering van twee tot drie procent van het BBP voor het financieren van sociaal-ecologische oplossingen voor energie, transport, gebouwen, industrie en landbouw. Dat is overigens niet allemaal bijkomend geld. De overheid investeert nu nog in fossiele projecten, middelen die beter kunnen worden ingezet om de transitie te financieren.

Algemene score
Vorm Belfius om tot een publieke klimaatbank
Stel ambitieuze duurzaamheidsdoelen voor de publieke investeringsmaatschappijen
Zet inkomsten uit het Europees Sociaal Klimaatfonds in voor rechtvaardig klimaatbeleid

Arbeidsmarkt

De klimaattransitie zal grote veranderingen teweegbrengen op de arbeidsmarkt. Jobs en competenties zullen veranderen, er zullen jobs bijkomen en andere verdwijnen, … Als we nú beginnen, biedt de klimaattransitie extra jobkansen, een hogere jobkwaliteit en minder ongelijkheid.

Algemene score
Breng de impact van de klimaattransitie op jobs in kaart en stel een transitieplan op
Laagdrempelige omscholing en levenslang leren gefocust op skills voor de klimaattransitie
Hogere kwaliteit van jobs

*disclaimer

Met steun van: