Skip to content
Home - Kennislabo - De klimaatcrisis als vakbondsthema

De klimaatcrisis als vakbondsthema

Dat de klimaatcrisis het leven van werknemers op dit moment al beïnvloed staat buiten kijf: bedrijven hebben zich aan bepaalde uitstootnormen te houden waardoor productieprocessen veranderen of herstructureringen volgen, jobs veranderen en verschuiven binnen en tussen sectoren, en ons welzijn wordt ondermijnd door de desastreuze gevolgen die klimaatverandering met zich kan meebrengen. Die gevolgen zien we het duidelijkst in het Globale Zuiden, maar ook hier blijven de rampen niet uit. Denk maar aan de overstromingen in Wallonië in 2021 of de watersnood in de Westhoek in 2023. Door de klimaatcrisis worden we steeds vaker geconfronteerd met langere periodes van intense regen of net extreme droogte. Vaak worden de meest kwetsbare gezinnen getroffen, waardoor de ongelijkheid binnen én tussen landen wordt gegenereerd en bestendigd.

Klimaatcrisis een vakbondsthema?

Werknemersbetrokkenheid is cruciaal in de strijd voor een eerlijke transitie