Skip to content
Home - Kennislabo - klimaatadaptatie in de zorg

klimaatadaptatie in de zorg

De voorbije jaren konden we ook in België ervaren wat klimaatopwarming in de praktijk betekent: hittegolven, aanhoudende droogte, en krachtiger onweer.  Reset.Vlaanderen ging op onderzoek naar de gevolgen van deze klimaatontregeling voor ons welzijn op het werk. Zijn onze werkplekken aangepast aan deze nieuwe realiteit? Hoe gaan werkgevers en werknemers hier mee om? En wordt er bij de aankoop van materiaal of nieuwe infrastructuur rekening gehouden met de toekomstige klimaatscenario’s? We focusten ons vooral op de zorgsector en ontwikkelden deze gids voor werknemers in de zorg

De gemiddelde temperatuur is in ons land al met 2°C gestegen. Bij verdere opwarming moeten we ons voorbereiden op steeds meer hittegolven (gemiddeld tot bijna een maand per jaar in de komende decennia), frequente en intense droogtes, meer overstromingen en toenemende stormschade. Ook de zeespiegel zal tegen het einde van de eeuw met meer dan een halve meter stijgen.

Door via een ambitieus klimaatbeleid verdere opwarming te voorkomen, beperken we ook de toekomstige schade. Maar sommige gevolgen zijn vandaag al onvermijdelijk. Er is dan ook nood aan een vooruitziend adaptatiebeleid: om onze infrastructuur, onze werkplekken, voedselproductie, huisvesting en gezondheidszorg leefbaar te houden.

Wat betekenen klimaatverandering concreet voor het leven van alledag? En hoe moet zo’n adaptatiebeleid er uitzien in de praktijk?

Reset.Vlaanderen ging met verschillende mensen uit de zorgsector in gesprek over de gevolgen van klimaatverandering. Worden zij daar vandaag al mee geconfronteerd, en hoe gaat men daar mee om? Nemen de vakbonden dit mee naar het overleg met werkgevers en overheden? En worden er vandaag al voorbereidingen getroffen voor de toekomst? We hadden gesprekken met de werknemers zelf, als ervaringsdeskundigen wat betreft de kwaliteit en klimaatbestendigheid van de omgeving waarin ze werken, de kwaliteit van de voorradige uitrusting en kledij, of werkgevers hier in hun plannen (bv. bij nieuwe infrastructuur, aankopen materiaal) al rekening mee houden, en of dit vandaag al een gespreksonderwerp is bij collega’s of ‘klanten’. 

PODCAST
Hittestress als beroepsrisico

Bij een hittegolf is het belangrijk dat elk bedrijf hierop voorzien is door het opstellen van een hitteplan, dat meteen kan uitgevoerd worden.”

Het equivalent van 80 miljoen jobs gaat verloren aan productiviteits- en jobverlies ten gevolge van hitte. Geen doemscenario, maar realiteit!
Is jouw bedrijf of organisatie hierop voorbereid?

Vanya Verschoore (coördinator Reset.Vlaanderen) ging samen met Filip Lefebre  (VITO) op de koffie bij VDAB om toe te lichten waar we voor staan.

Luister naar de podcast van de eerste Koffie met de Toekomst in de reeks over klimaat en arbeid.

Ohja, blijven luisteren… ergens in het midden is ook goed nieuws …

Artikels en achtergrondinfo over klimaatadaptatie in de zorg

Changemakers in de zorg

De zorgsector kampt met vele uitdagingen: stijgende kosten, een tekort aan verpleegkundigen, meer bu…

Human Rights Watch vraagt meer aandacht voor mensen met een beperking tijdens hittegolven

“In 2022 werd Andalusië getroffen door extreme hitte als gevolg van klimaatverandering. Door de laks…

‘Klimaatverandering treft ook de zorg, we moeten ons voorbereiden.’

Hittegolven, extreme neerslag: de voorbije twee zomers tonen ons dat de klimaatcrisis vandaag al een…

Strijd tegen privatisering zorg is ook deel van de klimaatstrijd

De strijd tegen de privatisering van de Vlaamse zorgsector gaat ook de klimaatbeweging aan. Want zon…

Dit project draagt bij aan de volgende SDG’s :