Skip to content

Mijn bedrijf toekomstproof

Pilootprojecten in Vlaanderen en Nederland 

In het project ‘Werknemers als hefboom voor een circulaire economie’ onderzochten we hoe industriële sectoren hun CO2-uitstoot kunnen verminderen en richtten we ons vooral naar studiediensten van de vakbonden en sectorale secretarissen. Met ons nieuwe ESF-project ‘Sociale dialoog voor de Europese Green Deal’ willen we dit werk verderzetten en de theorie ook in de praktijk brengen

Geen Climate Roadmaps zonder werknemersbetrokkenheid

Met steun van

Projectpartners

Vlaamse industrie op weg naar circulariteit

Vakbonden mee aan zet?

Dit project draagt bij aan de volgende SDG’s :