Skip to content

Transitiearena mobiliteit en wonen

De transitie-arena ‘Mobiliteit en wonen’ past in een breder traject van Reset.Vlaanderen met als doel het invullen van onze jaarlijkse Just Transition Scan.

Image by freepik

Inhoud van de arena

We focussen op de koppeling tussen een rechtvaardig mobiliteitsbeleid en het thema ‘wonen’. Hoe zorgen we ervoor dat ‘mobiliteitshubs’ en deelmobiliteit een tool zijn om de toegankelijkheid van iedereen te garanderen? Op welke manier schiet het openbaar vervoer vandaag tekort? Waar liggen kansen en uitdagingen in het beleid? Welke goede voorbeelden vinden we elders die toepasbaar zijn in Vlaanderen?

Algemene bijeenkomsten (twee tot vier keer per jaar):

 • Vastleggen output en inhoudstabel rapport
 • Vastleggen proces en engagement
 • Input en feedback op bepaalde onderdelen rapport 
 • Kennisuitwisseling
 • Vormen gezamenlijk posities, reacties, of acties.  

Volgende bijeenkomsten

Wat verwachten we van de leden? 

 • Deelname aan de arena’s waar mogelijk en nuttig:
  Deelnemers bepalen uiteraard zelf hun uiteindelijk engagement voor de transitie-arena’s, maar minstens wordt verwacht een tweetal keer per jaar deel te nemen aan een algemene bijeenkomst .
 • Ambassadeurschap (indien lid van Reset.Vlaanderen):
  Rapport wordt meegenomen in de eigen communicatie (deel van campagne).