Skip to content

Enkel als we nieuwe toekomstbeelden ontwikkelen, kunnen we de koers van de samenleving wijzigen. Dat is de kwestie van deze tijd: hoe verbeelden we de transitie naar een rechtvaardige samenleving. Hoe ziet bijvoorbeeld een biodiverse landbouw er uit? En wat betekent dit voor het onderwijs, wat is de rol van cultuur in de noodzakelijke ommekeer?

Deze verbeeldingskracht ontwikkelen is een collectieve opdracht. Ga daarom mee, samen met verbeelders, uitdagers, en doeners, in gesprek hoe we deze (h)eerlijke wereld vorm kunnen geven.

We organiseerden ondertussen zes edities van (H)Eerlijk verbeeld, met telkens input van een verbeelder, een doener en een uitdager. Eerst laat een boeiende spreker zijn of haar verbeelding los op een thema met toekomst. In een kort essay tackelt deze Verbeelder een deeldomein van de transitie naar een rechtvaardiger samenleving: het onderwijs, de cultuurwereld, de landbouw en commons in de stad(*). Hun utopie is aanleiding tot een gesprek met het publiek en twee andere gasten. De Doener draagt de laarzen in de modder en vertelt vanuit een concrete ervaring over het onderwerp. De Uitdager schaaft en schuurt – want een utopisch beeld is mooi, maar de realiteit werkt soms tegen.

(*) Commons verwijzen naar een sociale praktijk waarbij goederen of diensten door een gemeenschap zorgzaam worden beheerd of geproduceerd. Denk aan een energiecoöperatie, deelauto’s in een wijk of een plukboerderij.

Enkele artikels over vorige edities:

Duurzaamheid in tijden van digitalisering. Thomas Block over het onderwijs van de toekomst

Thomas Block is ‘duurzaamheidsprofessor’ aan de Universiteit Gent, directeur van het Centr…

(H)Eerlijk Verbeeld – terugblik op een gesprek

Tussen oktober 2022 en april 2023 organiseerden Reset Vlaanderen, Masereelfonds en Oikos vijf gespre…