Skip to content

Doelstelling

Reset.Vlaanderen wil de positieve kracht van de transitie naar een duurzamere samenleving en economie tastbaar maken. Hiervoor bundelt ze de krachten van het sociale en ecologische middenveld.

beeld: Freepik

Waar gaan we voor? Een sociaal rechtvaardig en ecologisch Vlaanderen!

Om dit te realiseren moeten we rekening houden met de grenzen van de planeet en er tegelijkertijd voor zorgen dat de basisbehoeften van iedereen kan worden voorzien.  Groei kan niet langer ‘de’ doelstelling zijn. Welzijn staat centraal.

Hoe gaan we dat doen? Wat is onze missie?

We focussen volop op het thema eerlijke transitie.

Voor Reset.Vlaanderen betekent een eerlijke transitie  een transitie die zorgt voor: 

  1. Een duurzame en democratische energietransitie richting 100% hernieuwbaar
  2. Een circulaire economie
  3. Een biodiverse omgeving
  4. Een inclusieve transitie
  5. Eerlijke financiering

 Reset.Vlaanderen vindt oplossingen die sociale, economische en ecologische-uitdagingen verbinden. 

We werken aan een eerlijke verdeling van de kosten en baten van de transitie.

Reset.Vlaanderen doet dit samen met organisaties en netwerken uit het brede middenveld.

Samen met hen zetten we de burger mee aan het stuur van de transitie. 

Reset.Vlaanderen ontwikkelt kennis. We starten voorbeeldprojecten of schalen ze op.

We vertrekken steeds vanuit de werk-en leefomgeving van burgers en gaan aan de slag met groepen die nu niet of minder betrokken worden. 

Donutmodel als kompas

De basis van een eerlijke transitie