Skip to content

Green Deal Klimaatbestendige Omgeving

Binnen deze Green Deal leidt Reset.Vlaanderen de werkgroep klimaatrechtvaardigheid. Samen met partners detecteren we drempels in de acties binnen deze Green Deal die kwetsbare groepen ervan kunnen weerhouden betrokken te worden in het vormgeven van een klimaatbestendige omgeving. Daarnaast doen we zelf proactief voorstellen om de positie van kwetsbare groepen in dit proces meer structureel te verankeren.

Na een succesvolle lancering op 18 januari 2024 doen de initiatiefnemers van de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving een oproep aan ontwerpers, openbare besturen, kennisinstellingen en andere organisaties en bedrijven om zich aan te sluiten bij de Green Deal. Samen streven we ernaar Vlaanderen te beschermen tegen de impact van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

Hitte, droogte, overstromingen… Ook in Vlaanderen zijn de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies sterk verbonden met onze ruimtelijke ontwikkeling. Ondanks hoopvolle initiatieven op het terrein is er behoefte aan kennisdeling en sectorbrede samenwerking om echt het verschil te maken. Dat is precies de ambitie van deze Green Deal.

De Green Deal Klimaatbestendige Omgeving is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Omgeving, gesteund door onder andere Bond Beter Leefmilieu (BBL), Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), Reset.Vlaanderen, VIBE, Infopunt Publieke Ruimte, Natuurpunt, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), ORI, VLARIO, Embuild Vlaanderen, Buildwise en de Vlaamse provincies.

De Green Deal staat open voor alle bedrijven of organisaties die betrokken zijn bij de opmaak van ontwerp- en beheersplannen van projecten met invloed op de ruimte en/of bebouwde omgeving. Hierbij wordt zowel gemikt op ontwerpers als op opdrachtgevers, ontwerpers, uitvoerders, fabrikanten en  kennisinstellingen. Al deze partijen die zich willen inzetten voor een meer klimaatbestendige omgeving kunnen toetreden tot de Green Deal. Een ideale kans om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van een duurzame, klimaatbestendige omgeving én om samen met andere leden daadwerkelijk impact te creëren.

Deelnemers Green Deal en werkgroep klimaatrechtvaardigheid gezocht

Meer informatie en contact:
www.klimaatbestendig.be
Kristien Gevers (VMM): k.gevers@vmm.be, +32 (0) 475 80 42 90
Wendy Van Dijck (Departement Omgeving):BJO.omgeving@vlaanderen.be , +32 (0) 2 553 83 79