Skip to content

Transitiearena (circulaire) economie en jobs

De transitie-arena ‘Circulaire economie en jobs’ past in een breder traject van Reset.Vlaanderen met als doel het invullen van onze jaarlijkse Just Transition Scan.

beeld: Guilherme Cunha

Inhoud van de arena

We focussen op de vraag hoe Belgische overheden en organisaties een just transition op de arbeidsmarkt kunnen realiseren. 

We nemen de Europese, nationale en Vlaamse plannen onder de loep, en kijken welke aanbevelingen rond Just Transition zijn opgenomen in de vrijwillige standaarden voor klimaatplannen van organisaties.
We staan ook stil bij de monitoringtools voor het duurzaamheidsbeleid bij bedrijven: hebben deze voldoende aandacht voor sociale rechtvaardigheid?

Vanuit onze bevindingen schuiven we enkele beleidsaanbevelingen naar voor. 

Zie ook: projecten ‘Werknemers als hefboom voor een circulaire economie’  en ‘Mijn bedrijf toekomstproof’.

Algemene bijeenkomsten (twee tot vier keer per jaar):

 • Vastleggen output en inhoudstabel rapport;
 • Vastleggen proces en engagement;
 • Input en feedback op bepaalde onderdelen rapport 
 • Kennisuitwisseling;
 • Vormen gezamenlijk posities, reacties, of acties.  

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst gaat door op 19 november bij Bond Beter Leefmilieu.

Wat verwachten we van de leden? 

 • Deelname aan de arena’s waar mogelijk en nuttig
  Deelnemers bepalen uiteraard zelf hun uiteindelijk engagement voor de transitie-arena’s, maar minstens wordt verwacht een tweetal keer per jaar deel te nemen aan een algemene bijeenkomst .
 • Ambassadeurschap (indien lid van Reset.Vlaanderen):
  Rapport wordt meegenomen in de eigen communicatie (deel van campagne).

Hoofdstuk in de Just Transition Scan 2023

Scan #4: de arbeidsmarkt en de klimaattransitie

Lees het hoofdstuk uit de Just Transition Scan