Skip to content

Transitiearena circulaire economie en jobs

Samen met en voor het netwerk organiseert Reset.Vlaanderen opleidingstrajecten onder de noemer “De Nieuwe Samenzweerders”.
We begeleiden werknemers om een rechtvaardige transitie en thema’s zoals duurzaamheid hoger op de agenda te zetten in hun werkomgeving.

beeld: Guilherme Cunha

Algemene bijeenkomsten (twee tot 4 keer per jaar):

 • Vastleggen output en inhoudstabel rapport;
 • Vastleggen proces en engagement;
 • Input en feedback op bepaalde onderdelen rapport 
 • Kennisuitwisseling;
 • Vormen gezamenlijk posities, reacties, of acties.  

Wat verwachten we van de leden? 

 • Deelname aan de arena’s waar mogelijk en nuttig:
  • Deelnemers bepalen uiteraard zelf hun uiteindelijk engagement voor de transitie-arena’s, maar minstens wordt verwacht een tweetal keer per jaar deel te nemen aan een algemene bijeenkomst .
 • Ambassadeurschap (indien lid van Reset.Vlaanderen):
  • Rapport wordt meegenomen in de eigen communicatie (deel van campagne).

Inhoud van de arena

De zoektocht naar het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken heeft een grote invloed op de manier waarop onze bedrijven producten produceren of diensten leveren. Die veranderingen hebben ook een grote impact op onze jobs. Veranderende jobinhoud, verschuivingen van jobs binnen en tussen sectoren, … . Heel wat werknemers ervaren op een of andere manier de impact van de transitie.

Toegepast op de arena ‘(Circulaire) economie en jobs’ gaat het bijvoorbeeld over volgende thema’s: 

 • expertenworkshops over relevante thema’s
 • Werkgelegenheid in de klimaattransitie: jobs in CO2-intensieve sectoren, netto jobcreatie, soorten jobs, tewerkstelling van kortgeschoolden in transitiesectoren, …
 • De nood aan focus op vaardigheden en opleidingen in de transitie
 • De industrie: uitstoot, belastingen, subsidies, …
 • Vakbondswerking in de transitie: inspraak werknemers, welke rol kunnen vakbonden en militanten opnemen in het proces?
 • Industrieel (klimaat)beleid op Vlaams niveau 
 • Focus op sociale rechtvaardigheid in het arbeidsmarktbeleid en de European Green Deal

Thema’s kunnen ook door de leden van de arena binnen gebracht worden. Dan bekijken we de opties om samen beleidsdossiers te schrijven, het thema op te nemen in onze jaarlijke Just Transition Scan, of om experten uit te nodigen om het thema uit te lichten en zo het netwerk te inspireren. 

Zie ook:

Werknemers als hefboom voor een circulaire economie 

Leden

OVAM, LEF, Herw!n, ACLVB, ABVV, ACV, ACV Metea, Denktank Minerva, De Transformisten, KU Leuven, UGent, ABVV Metaal, Vlaanderen Circulair, KBS.

Hoofdstuk in de Just Transition Scan

Scan #4: de arbeidsmarkt en de klimaattransitie

Lees het hoofdstuk uit de Just Transition Scan