Skip to content
Home - Blog - Gender equality: Vrouwenrechten 25 jaar na Beijing

Gender equality: Vrouwenrechten 25 jaar na Beijing

Tijdens de vierde World Conference on Women in 1995 werd door de UN de Beijing Declaration opgesteld. Dit document bevat enkele belangrijke stellingen omtrent de gelijkheid van mannen en vrouwen. Vijfentwintig jaar later stellen we ons vragen zoals ‘Wat is het verloop van deze principes tot op heden?’ of ‘ Wat zijn de uitdagingen en hebben we al vooruitgang geboekt?’. Deze vragen worden beantwoord in het rapport ‘Women’s rights in review 25 years after Beijing’ door UN Women. Verder wordt er in dit rapport ook aandacht besteed aan de link met de 2030 Agenda for Sustainable Development.

De Beijing Declaration is tot dusver de meest diepgaande agenda omtrent geslachtsgelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. Ondanks de goede stappen voorwaarts gedurende de laatste 25 jaren, zijn er volgens het rapport nog heel wat werkpunten om de vermelde doelstellingen te bereiken. Zo zijn armoede, discriminatie en geweld nog steeds sterk aanwezig in de levens van vele vrouwen en meisjes. Daarbij zijn zij ook ondervertegenwoordigd bij machtskwesties en besluitvorming.

“Ondervertegenwoordiging van vrouwen in machtsposities is nog steeds de norm. We kunnen niet wachten tot dit verandert… enkel de helft is een gelijk aandeel, en enkel gelijkwaardigheid is genoeg.”

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Under-Secretarygeneral and UN women Executive Director
Image

Niettemin luiden de stemmen van vrouwen luider dan ooit en vormen ze verbonden binnen de overheid, de private sector en sociale bewegingen. Hierbij zien feministische leiders geslachtsongelijkheid als een onafscheidelijk thema van rassenrechtvaardigheid, werknemersrechten, klimaatrechtvaardigheid, LGBTI rechten en veel meer. Zij zien vrouwenrechten als een centraal thema binnen een betere wereld voor iedereen.

“Door alsmaar meer complexe conflicten en humanitaire crisissen zijn vrouwen en meisjes kwetsbaarder dan ooit. De  klimaatcrisis dreigt behaalde ontwikkelingsdoelstellingen in het gedrang te brengen. Arme vrouwen en meisjes zullen disproportioneel hieronder lijden, waardoor de kans dat zij worden blootgesteld aan misbruik en geweld toeneemt.”  

De UN Women spoort aan om nog meer in te zetten op het bereiken van de Beijing doelstellingen. Het hoopt dat binnen tien jaar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben binnen het huwelijk, vrouwen kunnen streven naar het educatieniveau dat zij verlangen, de kans hebben om het werk uit te voeren dat zij verkiezen, dezelfde kansen hebben als mannen om werk te balanceren met zorg en over een eigen inkomen te beschikken. 

Klik hier voor enkele interessante facts & figures