Skip to content
Home - Blog - Sharan Burrow: “Climate and Employment Proof our Future” — visie voor een post-pandemische wereld

Sharan Burrow: “Climate and Employment Proof our Future” — visie voor een post-pandemische wereld

Klimaatverandering en de verminderde capaciteit van onze planeet om leven in stand te houden kan niet worden genegeerd. Bovendien vormen pandemieën een bedreiging voor onze gezondheid en economieën – een bedreiging die nu te groot is om te negeren.

Ondanks wetenschappers die schreeuwen om actie betreffende beide thema’s, kijken overheden grotendeels de andere kant op. Dit is een tekortkoming van leiderschap, terwijl een economie in nood aan verandering, sociale gevolgen en milieuproblemen moedigere leiders vereisen dan we ooit gezien hebben.

We weten dat de schade aangericht door COVID-19 ongeziene zorg, sociale bescherming en economische maatregelen vereist in alle landen. We weten dat hetzelfde geldt voor de klimaatcrisis, met maar 10 jaar om de planeet te stabiliseren en een globale emissiereductie van 45%  te bereiken.

In 2020 moeten overheden de nationaal vastgestelde (klimaat)doelstellingen indienen, maar we hebben nu ook nood aan actie die jobs en lonen veilig stelt, zowel op korte als middellange termijn in het licht van de coronacrisis en de klimaatcrisis.

Image

“We weten dat de schade aangericht door COVID-19 ongeziene zorg, sociale bescherming en economische maatregelen vereist in alle landen. We weten dat hetzelfde geldt voor de klimaatcrisis, met maar 10 jaar om de planeet te stabiliseren en een globale emissiereductie van 45%  te bereiken.”SHARAN BURROW, SECRETARIS-GENERAAL VAN DE INTERNATIONAL TRADE-UNION CONFEDERATION (ITUC)

De post-pandemische wereld zal Just Transition-maatregelen nodig hebben, zodat mensen terug kunnen hopen en hun overheden vertrouwen. Overheden moeten daarom zorgen voor de volgende zaken: 

  • Gegarandeerde pensioenen
  • Inkomenssteun en opleiding in het kader van veranderende of nieuwe jobs
  • Gangbare loontarieven in nieuwe jobs
  • Investeringen en vernieuwingen in aangetaste gemeenschappen om cruciale jobs veilig te stellen

Deze maatregelen zullen worden vertrouwd wanneer regeringen werknemers via hun vakbonden betrekken bij de sociale dialoog.

Elke werkplaats zal zich moeten inzetten voor de klimaatcrisis. Energie, technologische transities, gezondheid en veiligheid zijn uiterst belangrijk bij het reduceren van emissies zodat werknemers en gemeenschappen veilig zijn.

Juni is een cruciaal moment, doordat overheden de nationaal vastgestelde (klimaat)doelstellingen moeten indienen. Dit vindt plaats lang voor de COP26, wanneer COVID-19 hopelijk onder controle is.

Werknemers en werkgevers kunnen op 24 juni hun krachten bundelen in de strijd voor CEPOW – Climate and Employment Proof Our Workplaces! 

Wat houdt dit in?

Werknemers van over heel de wereld zullen hun werkgevers uitnodigen voor een gesprek over veerkracht en duurzaam ondernemen – veiligheid, jobs, emissies, een veilig traject voor de toekomst. Dit is het krachtige leiderschap dat nodig is van ons allemaal, met de eis voor een nieuw sociaal contract

Dat nieuw sociaal contract is essentieel om de wereld op een duurzaam en rechtvaardig pad te zetten. Behalve cruciale publieke diensten en milieu- en veiligheidsmaatregelen, moet dit nieuwe sociale contract de volgende zaken garanderen: 

  • Bescherming van fundamentele arbeidsrechten
  • Een toereikend minimumloon
  • Maximaal aantal werkuren
  • Gezondheid en veiligheid 

In een post-pandemische wereld kunnen we het milieu verbeteren met een duurzamer economisch- en sociaal model voor iedereen. Dit vereist echter leiderschap, financiering en samenwerking. We moeten deze kans grijpen zodat we van de wereld een veiligere, veerkrachtigere, meer betrouwbare en duurzame plaats kunnen maken.

Een eerlijke transitie voor klimaat en werkgelegenheidsdoelstellingen zullen ons voorbereiden op een toekomst die niemand achter laat.

Meer info op de website van ITUC

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op medium.com en werd vertaald. 

Image

Sharan Burrow, Secretaris-Generaal van de International Trade Union Confederation (ITUC)