#BeterNaCorona: heropbouw van Belgiƫ begint bij nieuw sociaal-ecologisch pact

Externe Auteur#BeterNaCorona, Armoede, Climate Inclusion Project, Eerlijke financiering, Eerlijke transitie, groene jobs, Klimaat, Recent

Elf Vlaamse media en denktanks lanceren in volle lockdown een oproep om samen, grondig en toekomstgericht na te denken over de manier waarop het land, de Europese Unie en de wereld beter kunnen worden na corona. Onder beter verstaan ze: socialer en ecologischer. Ze roepen op om alle bijdragen tot het debat de hashtag #BeterNaCorona mee te geven.

Panelgesprek: “Klimaat en sociale rechtvaardigheid”

Sarah Boutens

Wat is een eerlijk klimaatbeleid? Wat is de relatie tussen de klimaatontwrichting, armoede en ongelijkheid? Hoe kunnen we onze ruimtelijke ordening, woningen, mobiliteit, energie, industrie en landbouw vormgeven op een manier die zowel sociaal als ecologisch is? Welke rol kunnen de banken, de belastingen en de steden daarin spelen? En hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid opnemen tegenover ontwikkelingslanden, en tegenover … Read More

Ecopolis 2019 #GenerationHope

Sarah Boutens

Ecopolis is hetĀ jaarlijks rendez-vous voor wie begaan is met een duurzame toekomst. Omdat ecologische uitdagingen geen taal- of landsgrenzen kennen, gaat Ecopolis voor divers, internationaal en interactief. Ecopolis brengt auteurs uit binnen- en buitenland samen om in gesprek te gaan over deĀ transitie naar een sociaalecologische samenleving. Beziel(en)de boeken, documentaires en dialogen tussen schrijvers, wetenschappers en denkers uit het middenveld over … Read More

Conferentie Climaxi ā€œKlimaat, een sociale kwestieā€

Sarah Boutens

vzw Climaxi organiseert samen met heel wat belangrijke partners een werkdag rond een sociale strategie voor de klimaatbeweging. Wij vertrekken van het idee dat de klimaatkwestie of de teloorgang van onze planeet meer mensen zou moeten beroeren dan nu het geval is. Dat ligt niet alleen aan het publiek, maar ook aan de klimaatbeweging zelf. Hoe komt het dat niet … Read More

Boekenbeurs Antwerpen 2019

Sarah Boutens

Een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid ā€“ Sacha Dierckx (Denktank Minerva) Het is tijd om het over de klimaatdroom te hebben in plaats van enkel over de nachtmerrie. We hebben een Sociaal-Ecologisch Pact nodig. Dat pact moet niet alleen een doortastend klimaatbeleid beogen, maar ook economische zekerheid bieden, het welzijn, de levenskwaliteit en de volksgezondheid verbeterenĀ en de democratie versterken. Door klimaatrechtvaardigheid centraal … Read More