Sociale ongelijkheid in het klimaatvraagstuk

Thijs CaluArmoede, Climate Inclusion Project, Eerlijke transitie, Klimaat, Recent

In dit hoofdstuk uit het boek "klimaat en sociale rechtvaardigheid" gaan Josefine Vanhille, Tim Goedemé en Gerlinde Verbist in op de samenhang tussen klimaat en sociale ongelijkheid. Ze onderscheiden drie facetten waarop sociale ongelijkheid een belangrijke rol speelt in het klimaatvraagstuk.

Ten eerste is er een sterke ongelijkheid in de mate waarin (groepen) huishoudens bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen, en hangt deze uitstoot van broeikasgassen sterk samen met de levensstandaard. Ten tweede dreigen de nu al kwetsbare groepen het hardst te worden getroffen door de gevolgen van de klimaatontwrichting. Ten derde laat de financiële impact van een sterk klimaatbeleid zich in ongelijke mate voelen.

Een sociaal uitgebalanceerde transitie kan echter tot meer sociale rechtvaardigheid en verminderde sociale ongelijkheid leiden. Daarvoor presenteren de auteurs drie beleidspistes: doordachte compensatie, eco-sociaal beleid en een aanscherping van het sociaal beleid.

"De Transitie naar een koolstofneutrale samenleving kan een krachtige hefboom zijn om sociale ongelijkheid te verminderen en inclusie te versterken?"

Josefine Vanhille studeerde economie en duurzame stadsplanning en werkt bij het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (Universiteit Antwerpen) aan een proefschrift over de sociale verdelingseffecten van de transitie naar een post-koolstof maatschappij.
Tim Goedemé is Senior Research Officer bij het Institute for New Economic Thinking aan de Oxford Martin School en het Department of Social Policy and Intervention (University of Oxford) en Onderzoeksleider bij het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (Universiteit Antwerpen). Hij doet onderzoek naar armoede, ongelijkheid en sociaal beleid.
Gerlinde Verbist heeft een doctoraat in Toegepaste Economische Wetenschappen en is senior onderzoeker bij het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen.