De SDG’s halen in Europa: armoedebestrijding en milieu-actie gaan hand in hand

Thijs Calu

Een publiek debat georganiseerd door de EP Intergroup on “Climate Change, Biodiversity and Sustainable Development”, samen met Arbeid & Milieu en de Club of Rome EU Chapter Aandacht voor de sterke link tussen economie en milieu is zo oud als het milieubeleid zelf. Ook de link tussen economische en sociale kwesties is duidelijk sinds het ontstaan van sociaal beleid. Maar … Read More

SDG’s en waarom je ze als vakbond maar beter aangrijpt

Externe AuteurEerlijke transitie, Recent

Maatschappelijke en politieke thema’s worden tegenwoordig vaak voorgesteld als problemen of uitdagingen van duurzaamheid. Het is een trend die niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Ondernemers zijn zich bewust van de publieke perceptie en daarnaast dwingen wetgeving en reglementering hen steeds meer om ‘goed te doen’. Deels valt deze trend te verklaren vanuit de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de Agenda 2030, die uitgedragen worden door de Verenigde Naties.