Duurzaamheid in tijden van digitalisering. Thomas Block over het onderwijs van de toekomst

Thijs CaluDemocratisch draagvlak, Recent

Thomas Block is ‘duurzaamheidsprofessor’ aan de Universiteit Gent, directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en hoofddocent ‘duurzaamheid en governance’ binnen de Vakgroep Politieke Wetenschappen. Hij is ook trekkende kracht bij de Stadsacademie. Het is zijn missie om studenten te leren hoe ze zogenaamde ‘wicked problems’ kunnen begrijpen én bestrijden.

Voor de reeks (H)Eerlijk Verbeeld in het Krookcafé vroegen we hem een blik te werpen op de toekomst van het onderwijs. Deze tekst is de uitgetikte versie van zijn lezing. De andere gasten op 15 februari 2023 waren Haroun Couvreur, Liesbeth Van Gompel en Elke Decruynaere. Deze reeks was een initiatief van Green Office Gent, Masereelfonds, Oikos Denktank en Reset.Vlaanderen.

(H)Eerlijk Verbeeld – terugblik op een gesprek

Externe AuteurDemocratisch draagvlak, Eerlijke transitie, Recent

Tussen oktober 2022 en april 2023 organiseerden Reset Vlaanderen, Masereelfonds en Oikos vijfgespreksavonden over rechtvaardige transitie onder de titel (H)Eerlijk verbeeld. De opbouw vanelke avond in het Krookcafé staat vast: drie sprekers geven over een specifiek thema een voorzetals verbeelder, doener of uitdager. Daarna gaat een moderator in gesprek met hen en het publiek.Pulse transitienetwerk cultuur jeugd media werkte mee aan de invulling van de avond over de rolvan cultuur. Marieke De Munck (curator, VIERNULVIER) leidde op 16 november 2022 thema ensprekers in. Het panel bestond uit Martha Balthazar (theatermaker en auteur) als verbeelder, KoosHogeweg (artistiek stuurman, Stormkop) als doener en Nikol Wellens (onderzoeker, Kunstenpunt)als uitdager.

Heerlijk Verbeeld #4 – Onderwijs (ism De Stadsacademie)

Thijs Calu

#4 De rol van onderwijs richting een eerlijke wereld Onderwijs vormt een belangrijke basis voor het verkrijgen van grip op de wereld om ons heen. Maar in welke mate nodigt het onderwijs ons ook uit om een andere wereld te verbeelden? Leren studenten en leerlingen om zich zo goed mogelijk te schikken binnen de huidige prestatiemaatschappij – die onduurzaam is … Read More