Skip to content
Home - Blog - Getuigenis ‘De Nieuwe Samenzweerders’ – Jeroen Pots

Getuigenis ‘De Nieuwe Samenzweerders’ – Jeroen Pots

Ben jij geïnteresseerd in thema’s zoals duurzaamheid of klimaatverandering, en wil je daar graag mee aan de slag gaan op de jouw vertrouwde werkplek? Door verschillende redenen is de stap naar actie soms nog groot. Reset.Vlaanderen biedt sinds enkele jaren onder de noemer ‘De Nieuwe Samenzweerders’ een procesbegeleiding aan om werknemers te helpen die dromen op de werkvloer waar te maken. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds werkte Reset.Vlaanderen de afgelopen jaren samen met ACV en ABVV om op maat van vakbondsafgevaardigden een traject te ontwikkelen. Eén van die nieuwe Samenzweerders is Jeroen Pots. Trots vertelt hij zijn verhaal.

Jeroen Pots werkt als Application Developer bij Belfius Bank, en is daarnaast ook als ervaren vakbondsafgevaardigde actief. Hij heeft een passie voor duurzame energie, en verdiepte zich zo in het werk en de kracht van energiecoöperaties. “Die link met duurzaamheid zit er bij mij automatisch in. Ik heb ook het geluk om bij Belfius te werken in een omgeving waar er veel ruimte is voor initiatieven, het bedrijf doet zelf ook al investeringen richting duurzaamheid”, steekt Jeroen van wal. 

Het Nieuwe Samenzweerderstraject start steeds met een bootcamp, waarop de deelnemers elkaar leren kennen, en hun idee omzetten in een actieplan. Jeroen: “Ik had me eigenlijk al goed voorbereid voor ik naar de bootcamp kwam, en had dus wel al een pak ideeën, en die stap richting een plan van uitvoering had ik ook al gemaakt. Ik legde de focus deels op infrastructuur. Ik heb een pak voorstellen opgesomd en die voorgesteld in de commissie MVO bij Belfius. Daarnaast ben ik er vanuit mijn vakbondswerk van overtuigd dat een vakbond, vanuit de maatschappelijke rol die zij speelt, interessante stappen kan zetten. In Oostende worden bijvoorbeeld warmtenetwerken aangelegd, in de buurt van het gebouw van ACV. Misschien is het wel een interessante piste om daarop aansluiting te maken?” 

Jeroen stelde een presentatie op rond duurzame infrastructuurmogelijkheden. “Denk aan groendaken, of de warmtenetten waarover eerder sprake, maar ik had het ook over kleine gedragsveranderingen, en hoe die de werkvloer positief kunnen beïnvloeden”. De presentatie werd positief onthaald bij zowel Belfius als op een vakbondsvergadering waar Jeroen het woord kreeg, en opent voor de Nieuwe Samenzweerders deuren om op lange termijn engagement te nemen. “Het heeft ertoe geleid dat ik een centraal aanspreekpunt wordt voor mensen die vragen hebben of actie willen ondernemen rond duurzaamheid.” 

“Om grote acties op te zetten is het nodig mensen rondom je te hebben die erin geloven, die talent hebben om anderen warm te maken voor ideeën, en die zelf een bepaalde drive hebben om die motor van verandering in gang te zetten. Om die reden apprecieer ik ook de nadruk die gelegd wordt in het Nieuwe Samenzweerderstraject op het bouwen en onderhouden van een netwerk”, besluit Jeroen. 

Met steun van: 

Image