Skip to content
Home - Blog - Een sociaal-ecologisch pact voor een economische transformatie

Een sociaal-ecologisch pact voor een economische transformatie

In het inleidende hoofdstuk op het boek “Klimaat en sociale rechtvaardigheid” schetst Sacha Dierckx zijn visie op de toekomst. En die toekomst hoeft niet dystopisch te zijn. In het verleden hebben we bewezen dat de wereld maakbaar is. Het is dan ook hoog tijd om de klimaatdroom te schetsen in plaats van enkel de klimaatnachtmerrie. We kunnen de klimaatontwrichting tegengaan, maar daarbij tegelijkertijd ook andere uitdagingen aangaan zoals de strijd tegen armoede en ongelijkheid, tegen ondemocratische structuren en tegen economische onzekerheid.

Om dat alles te realiseren hebben we een sociaaleconomische transformatie nodig, met zes omwentelingen:

  1. Van privaat naar publiek
  2. Van individueel naar collectief
  3. Van plutocratisch naar democratisch
  4. Van ongelijk naar gelijk
  5. Van meer naar beter
  6. Van internationale concurrentie naar mondiale solidariteit
Image

“Het is hoog tijd voor een Belgische opvolger van het Sociaal Pact: een sociaal-ecologisch pact dat de nodige middelen mobiliseert voor de opbouw van een ecologische welvaartsstaat en dat klimaatrechtvaardigheid centraal stelt.”SACHA DIERCKX, WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER BIJ DENKTANK MINERVA

Dit vooruitzicht kan de collectieve verbeelding laten werken, en het geloof in een betere toekomst aanwakkeren. Dat geloof kan meer mensen in beweging krijgen dan enkel de klimaatnachtmerrie alleen. En dat is dan weer absoluut noodzakelijk om de macht van de gevestigde belangen te bekampen. Of zoals Naomi Klein stelt: “Alleen massabewegingen kunnen ons nog redden.”

Lees hier de inleiding van Sacha Dierckx

Sacha Dierckx heeft een doctoraat in de politieke wetenschappen en een master in de algemene economie aan de Universiteit Gent. Hij werkt als wetenschappelijk medewerker bij denktank Minerva.