Skip to content
Home - Blog - Burgers die mogelijkheden zien

Burgers die mogelijkheden zien

POSITIEVE DYNAMIEK

OpgewekTienen is een brede, open en onafhankelijke burgerbeweging met ongeveer 150 vrijwilligers, gegroeid uit een stadsblog die bijna tien jaar geleden door vrijwilligers werd opgestart om het ingedommelde Tienen een positieve dynamiek te geven. De blog bracht een beweging op gang, die uitgroeide tot een netwerk met verschillende aparte deelwerkingen, waarvan sommige overlappen en andere niet. Ze delen een gemeenschappelijk uitgangspunt: elk initiatief start van onderuit en draagt bij aan een aangenamer, duurzamer en socialer Tienen.

DE VERBINDENDE KRACHT VAN ERFGOED

OpgewekTienen hanteert een heldere lange termijnvisie, waarbij men ervan uitgaat dat het proces belangrijker is dan het resultaat. Er is bijzondere aandacht voor de verbindende kracht van erfgoed in een lokale gemeenschap. Zo slaagde OpgewekTienen erin de Tiense reuzen uit hun as te doen herrijzen en de Tiense Feestdag genaamd Kweikersdag in het leven te roepen.

Bij elk initiatief staan de vrijwilligers centraal. Het kernteam besteedt daar zeer veel aandacht aan. Vrijwilligers dragen de initiatieven en zij moeten zich welkom en gewaardeerd weten, ook al betekent dat dat eigen agenda’s moeten wijken of dat sommige projecten op de lange baan worden geschoven of zelfs worden afgevoerd. Er wordt meer tijd besteed aan het houden dan aan het rekruteren van vrijwilligers, en beide lukken. Die kracht stuurt de beweging. Want ook al liggen initiatieven soms ver uit elkaar – van een ‘langste eettafel’ tot ‘ruilkasten’ in het park – toch voelt iedereen zich deel van hetzelfde verhaal..

“OpgewekTienen is als een boom waar telkens nieuwe takken aan groeien. Destijds begonnen we als een paar zotten die een aantal mogelijkheden zagen en die aan de kar zijn blijven trekken. Dat werkte blijkbaar inspirerend, want steeds meer mensen staken mee de handen uit de mouwen. Er ontstaan voortdurend nieuwe initiatieven die bijdragen aan een meer leefbare stad. En dat is precies waar we het voor doen.”PHILIPPE LIESENBORGHS, VOORZITTER OP PAPIER

OpgewekTienen heeft aandacht voor inclusie en werkt nauw samen met kansarmen. Het aantrekken van mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond daarentegen lukt iets moeilijker. De burgerbeweging wil daarin niets forceren, maar blijft wel faciliteren.

Image

Overigens durft OpgewekTienen ook realistisch naar zichzelf te kijken: niet alles wat gepland wordt, wordt uitgevoerd of groeit uit tot een succes. Ook uit die processen wordt geleerd. Het blijft ook moeilijk om in alle wijken van de stad een voet aan de grond te krijgen. Dat heeft te maken met de ligging, de samenstelling van de bevolking, het verenigingsleven, het erfgoed of nog andere factoren. Het weerhoudt de organisatie niet om te blijven proberen iedereen bij het project te betrekken en om nieuwe deelprojecten op te zetten. De beweging is in elk geval nog niet aan het einde van haar Latijn.

Image

Dit artikel werd geschreven door Pulse Transitienetwerk en verscheen eerder op hun blog.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen

MEER WETEN?

Ga naar de website van Opgewekt Tienen

Lees hier het volledige interview