Skip to content
Home - Blog - ‘De Nieuwe Samenzweerders’ brengt werknemers samen rond duurzaamheid

‘De Nieuwe Samenzweerders’ brengt werknemers samen rond duurzaamheid

Tom Stevens werkt als projectmedewerker bij Reset.Vlaanderen. Hij zet er onder meer zijn schouders onder het begeleidingstraject ‘De Nieuwe Samenzweerders’.

Wat is jouw rol binnen Reset.Vlaanderen?

“Als projectmedewerker geef ik onder meer vorm aan begeleidings- en vormingstrajecten. We richten ons daarbij vooral op werknemers, maar ook steeds meer op andere doelgroepen. We trachten groepen in de samenleving te betrekken die anders niet betrokken worden in de transitie. We ondersteunen die mensen en helpen een antwoord te bieden op de vragen, noden en behoeften waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden. Als we merken dat er op bepaalde thema’s meer moet ingezet worden, dan gaan we daarmee aan de slag.”

Wat beogen jullie met de begeleidingstrajecten te bereiken? Wat is de visie van de projectwerking?

“Enerzijds is ons doel natuurlijk het ondersteunen van de einddoelgroep, personen die nog te weinig betrokken worden in de transitie. Anderzijds ontwikkelen we projecten en methodieken om te kijken wat werkt bij onze doelgroepen. Succesvolle methodieken en kennis, zoals in het begeleidingstraject ‘De Nieuwe Samenzweerders’, willen we aanbieden aan onze partnerorganisaties, maar ook daarbuiten. We onderzoeken ook hoe we die opgedane kennis vanuit Reset.Vlaanderen zelf meer kunnen ontwikkelen, om zo een aanbod te hebben van kennis en succesvolle methodieken.”

“We proberen bij het opdoen van kennis ook onze partnerorganisaties te helpen. Zo werken we in het project ‘werknemers als hefboom voor een circulaire economie’ samen met zowel nationale als internationale vakbonden en vakbondsfederaties. We willen de professionele medewerkers bij de vakbond die nauw contact hebben met de werknemers op de werkvloer, zoals secretarissen, medewerkers van de studiedienst, materiaal leveren waarmee ze circulaire economie en een eerlijke transitie meer ingang kunnen laten vinden op de werkvloer.”

Kan je ons iets meer vertellen over ‘De Nieuwe Samenzweerders?’

“In de afgelopen jaren faciliteerde Reset.Vlaanderen al enkele trajecten van ‘De Nieuwe Samenzweerders’. Werknemers van verschillende organisaties en bedrijven zijn er op die manier in geslaagd actie te ondernemen rond duurzaamheid op de werkvloer. We ontwikkelden hiervoor een methodiek samen met onderzoekers van de opleiding Netwerkeconomie (Howest). Die opgedane kennis gebruiken we in een huidig traject waarbij we samenwerken met ACV en de vakbondscentrale ABVV Metaal. We ondersteunen militanten en vakbondsafgevaardigden die interesse hebben in thema’s als duurzaamheid en circulaire economie. We zetten hen aan tot actie rond die thema’s op de werkvloer”.

Tijdens het bootcamp van ‘De Nieuwe Samenzweerders’ worden werknemers begeleid om actie te ondernemen rond duurzaamheid op hun werkplek.

“Bij die militanten liggen veel kansen. Door actie te ondernemen en medestanders in de organisatie te vinden, kunnen de militanten mee druk zetten binnen hun bedrijf of organisatie.”

Zie je ook bepaalde uitdagingen in het traject van ‘De Nieuwe Samenzweerders’?

“Absoluut. we merken in onze trajecten wel dat het voor deelnemers niet altijd evident is actie te ondernemen, ondanks hun interesse in thema’s zoals duurzaamheid of circulaire economie. Vaak komt de actie on-top-of-the-job. Daarom proberen wij als organisator de deelnemer ook wat te helpen en te ondersteunen. Daarnaast is het ook voor ons als facilitator spannend. In vorige trajecten begeleidden we vooral bedienden. Zijn de methodieken gemakkelijk te vertalen naar de doelgroep van arbeiders? We weten het niet. Het is interessant om te zien of dat werkt.”

Wat hoop je met deze projecten te bereiken?

“Ik hoop vooral dat we erin slagen om het debat rond klimaatverandering meer te laten leven. Dat er meer ondersteuning wordt gegeven aan mensen die vragen, noden en bezorgdheden hebben. En daar kunnen we met ‘De Nieuwe Samenzweerders’ en andere projecten zeker een deel toe bijdragen. Toch kunnen we dat niet alleen, vandaar is het voor mij ook wel een oproep naar andere partners binnen het netwerk van Reset.Vlaanderen om daar samen mee aan de slag te gaan.”

“Ik hoop dat we erin slagen om het debat rond klimaatverandering meer te laten leven. Dat er meer ondersteuning wordt gegeven aan mensen die vragen, noden en bezorgdheden hebben. En daar kunnen we met ‘De Nieuwe Samenzweerders’ en andere projecten zeker een deel toe bijdragen.”

“Persoonlijk hoop ik nog veel bij te leren. Ik vind het enorm interessant om te zoeken welke methodieken werken bij bepaalde doelgroepen, en meer kennis op te doen. Een enorme motivatie voor mij is het samenwerken met die deelnemers in onze begeleidingstrajecten, die allemaal boeiende verhalen meebrengen. Het is fantastisch om die deelnemers te zien evolueren, en wij evolueren mee. Want elk traject levert voor ons nieuwe inzichten op en dat maakt het echt interessant”.

Dit artikel verscheen eerder in ons magazine. 

Word nu lid, en ontvang ons magazine, boordevol inspirerende interviews, opinies en artikels.

Met financiële steun van: