Skip to content
Home - Blog - Klimaatadaptatie – een gids voor vakbonden

Klimaatadaptatie – een gids voor vakbonden

Onlangs bracht de ETUC (European Trade Union Conference) een interessante gids uit rond de thematiek van klimaatadaptatie. De gids staat dus stil bij de maatregelen die we zullen moeten nemen om de gevolgen van de klimaatverandering – die onvermijdbaar op ons afkomen – draagbaar te maken. De gevolgen zijn ondertussen bekend: stijgende temperaturen, meer periodes van droogte en extreme regenval.
De ETUC pleit dan ook voor een actief aanpassingsbeleid, dat ook de positieve opportuniteiten van een veranderend klimaat zo goed mogelijk kan benutten. Zo’n beleid kan een positief effect hebben op de werkgelegenheid en de economie. 

De gids staat stil bij de gevolgen op vlak van gezondheid en de arbeidsomstandigheden, maar kijkt ook naar de impact op een aantal kwetsbare sectoren. De publicatie eindigt met een call to action richting vakbonden en roept hen op om op verschillende beleidsniveaus  actie te ondernemen, gekoppeld aan specifieke beleidsaanbevelingen.