Skip to content
Home - Blog - Getuigenis ‘De Nieuwe Samenzweerders’ – Piet Dossche

Getuigenis ‘De Nieuwe Samenzweerders’ – Piet Dossche

Vakbondsafgevaardigden bevinden zich op een cruciale plaats in een organisatie. Ze kennen de werkvloer als geen ander, weten wat er leeft en geven de toekomst van het bedrijf of organisatie vanuit een actieve rol mee vorm. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid ontwikkelden ACV en Reset.Vlaanderen een ‘Nieuwe Samenzweerdstraject’ voor vakbondsafgevaardigden, om vanuit die cruciale plaats in de organisatie duurzame verandering teweeg te brengen in hun organisatie. Piet Dossche nam deel aan het traject, en vertelt over zijn ervaringen. 

Piet werkt als labotechnicus bij Taminco, een dochteronderneming van de Eastman group, ondermeer actief in de Gentse haven. De Gentenaar heeft tonnen ervaring bij het bedrijf als vakbondsafgevaardigde, en kent het bedrijf dan ook door en door. De klimaatverandering brengt voor de chemiesector heel wat uitdagingen met zich mee, en dat voelt ook Piet. Thema’s zoals klimaatverandering kunnen soms weerstand oproepen. Om de transitie te versnellen moeten veel werknemers herschoold worden, en zal er moeten ingezet worden op on-the-job-training. Het veranderingsproces voor productielijnen vraagt heel wat van werknemers. Maar gezien de specifieke kennis en knowhow van die werknemers is het belangrijk om hun visie en ideeën te implementeren in de veranderingen die op til zijn. Daarnaast biedt de transitie ook kansen, denk maar aan het hergebruik van onderdelen, of nieuwe productieketens die ontstaan. Piet wil het debat over klimaatverandering bij Taminco meer laten leven. Piet: ‘zo brengen we in kaart wat de bezorgdheden zijn, en geven we de werknemers ook een stem’. 

Om die doelstelling te bereiken ziet Piet twee wegen. ‘Er is een formele en informele weg, en beiden zijn evenwaardig. De formele weg bewandelt Piet onder meer via de Ondernemingsraad. Piet: ‘Ik probeer er enerzijds het thema klimaat hoger op de agenda te krijgen. Er is daarnaast ook een aanstelling geweest van een energieadviseur in het kader van de ‘Green Deal’. Ik bekijk ook wat de standpunten rond het thema zijn bij de mensen rond de tafel’. Daarnaast is er in het bedrijf een werkgroep ‘klimaat’. Piet: Ik help de werkgroep mee te evolueren naar een plek waar werknemers met allerlei vragen rond klimaatverandering en duurzaamheid terecht kunnen’. 

De informele weg bewandelt Piet onder andere via een klimaathoek. Piet: ‘Ik richtte een ruimte in het bedrijf in waar we kunnen spreken met elkaar over wat duurzaamheid voor iedereen op de werkvloer betekent. De mosterd hiervoor haalde ik uit het traject ‘De Nieuwe Samenzweerders’, waar we in gesprek gingen over klimaatverandering en duurzaamheid, en hoe iedereen daar zijn of haar eigen invulling aan geeft. Dit soort gesprekken openen de deur naar begrip voor elkaars standpunt, en op dat vlak is er op de werkvloer uiteraard een grote diversiteit aan meningen’. Een andere voordeel van het Nieuwe Samenzweerderstraject vindt Piet de klemtoon op het intrapreneurship en de link met duurzaamheid. Piet: ‘Eigenlijk zijn vakbondsmilitanten al een soort van intrapreneurs. Maar thema’s zoals klimaatverandering en duurzaamheid zijn soms nog wat onderbelicht, en daar vormt de inhoudelijke kennis via dit traject wel een enorme meerwaarde. Ook de focus op het leren van elkaar, wat resulteerde in een ondersteuning naar de andere deelnemers toe apprecieerde ik enorm. Deelnemen aan sessies in het traject voelt vaak gewoon als thuiskomen, hier moest ik zijn’, besluit Piet.

Met steun van: 

Image