Skip to content
Home - Blog - Goed boeren

Goed boeren

Voedsel Anders en Boerenforum vragen het Vlaamse beleid om boeren die inzetten op agro-ecologische praktijken de erkenning en (financiële) steun te geven die ze verdienen.

De landbouw beheert 46% van het Vlaamse grondoppervlak. Het bepaalt niet alleen wat we dagelijks eten, maar ook ons landschap. Door voedsel te produceren met de natuur als bondgenoot kunnen we belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals biodiversiteitsverlies, te lijf gaan. 

In zeven inspirerende portretten tonen de organisaties Boerenforum, Voedsel-Anders, FIAN en Wervel dat we heel wat landbouwers hebben die Goed Boeren, volgens agro-ecologische principes. Hierbij houdt men niet enkel rekening met ecologische grenzen, maar ook op sociaal vlak staat de band tussen de boer en de consument centraal en wordt gezocht naar

een eerlijke verloning voor de arbeid van de boer en zijn landwerkers (seizoensarbeiders).
De zeven portretten dragen in al hun diversiteit bij aan een warme en gezonde samenleving, een lokaal verankerde economie én een klimaatadaptief landschap.

VIER JONGE BOEREN AAN HET WOORD

In een filmpje van Boerenforum maken 4 jonge boeren duidelijk op welke drempels ze botsen tijdens hun zoektocht naar een duurzaam, agro-ecologisch landbouwmodel. En tonen ze op welke manier hun bedrijfsvoering mee een antwoord biedt op de klimaat-, bodem- en biodiversiteitscrisis.