Skip to content
Home - Blog - Nederlandse vakbond FNV dwingt Tata Steel tot milieumaatregelen en vermijdt ontslagen

Nederlandse vakbond FNV dwingt Tata Steel tot milieumaatregelen en vermijdt ontslagen

De Nederlandse vakbond FNV ging in volle coronatijd creatief aan de slag om de grootste Nederlandse staking sinds 28 jaar te organiseren bij staalgigant Tata Steel in IJmuiden. En of ze haar slag thuishaalde: ruim 1200 werknemers die hun job bedreigd zagen behouden hun job, en tot 2026 komen geen gedwongen ontslagen. Verder dwong de vakbond ook af dat het bedrijf een plan op tafel moet leggen om klaar te zijn voor de toekomst, ook op vlak van de milieu-uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd. 

“Omdat we in volle coronatijden geen grote groepen werknemers bij elkaar mochten brengen hebben we een drive-in personeelsvergadering georganiseerd. We vroegen aan onze leden om met de auto naar een grote parking in Beverwijk te komen. Bij het binnenrijden kregen ze een rood en een groen stemkaartje. Op de parking plaatsten we een podiumlift, die ons als sprekers in de hoogte bracht met geluidsinstallatie en al. Zo konden we 400 à 500 leden in hun auto toespreken. Op het einde vroegen we hen te stemmen voor het uitbrengen van een ultimatum en voor acties. Alle groene kaartjes gingen unaniem de hoogte in.”, zegt Roel Berghuis van FNV Metaal.

En zo ging de bal aan het rollen: sinds 10 juni werden elke dag 1 à 3 bedrijfsactiviteiten stilgelegd. Na 24 dagen plooide de directie. Naast het vermijden van gedwongen ontslagen, tot 2026, legde het bedrijf ook vast dat er geen onderdelen van het bedrijf verkocht of uitbesteed zullen worden én dat er gesproken wordt over een strategisch plan voor de vestiging in IJmuiden. 

“Wij pleiten voor “groen staal”, wat voor ons betekent zo snel mogelijk stoppen met fossiele brandstoffen. Niet wachten tot 2050.”ROEL BERGHUIS, FNV METAAL

Tata Steel kwam tegemoet aan de eis van FNV en belooft om tegen eind september aan te geven hoe het ervoor gaat zorgen dat het klaar is voor de toekomst. Of er daadwerkelijk doortastende innovaties en maatregelen komen om de milieuproblematiek aan te pakken is nog koffiedik kijken, maar er is alvast afgesproken dat hiervoor een duidelijk plan op tafel moet liggen. Bovendien moet het bedrijf ook aangeven hoe ze dat plan gaat financieren. 

FNV heeft alvast een duidelijke visie over het te voeren milieubeleid: “Wij pleiten voor “groen staal”, wat voor ons betekent zo snel mogelijk stoppen met fossiele brandstoffen. Niet wachten tot 2050. Er is een alternatief: waterstof. Die omslag naar duurzaam, groen staal zal miljarden kosten. Wij willen dat Tata Steel daar budgetten voor vrijmaakt. Ze zullen daarvoor diep in de beurs moeten tasten. Dus ja, binnenkort spreken we over investeringen en de toekomst van de fabriek. Op vraag van de arbeiders, maar ook van de samenleving. De omgeving wordt namelijk getroffen door fijn stof en grafietregens over het badplaatsje Wijk aan Zee. Laatst zagen we nog een rapport van de GGD (gezondheidsdienst van de overheid) waaruit blijkt dat er opvallend veel kankers in de regio zijn. We willen iets doen aan het sociale én aan het klimaat.”, aldus Berghuis.

Bronnen en meer info: