Skip to content
Home - Blog - “Inclusion Matters”: Inclusie als kern om de transitie naar een duurzame economie te versnellen

“Inclusion Matters”: Inclusie als kern om de transitie naar een duurzame economie te versnellen

De duurzame economische transitie kan niet versnellen zonder dat ook gewone burgers zich opgenomen, beloond en gehoord voelen, aldus een nieuw rapport van ‘The Green Economy Coalition’.

Het vergroenen van onze economische systemen is de meest ambitieuze en urgente transformatie die de wereld ooit heeft gekend. Nu de temperatuur op aarde stijgt en de natuur in ongekende snelheden verdwijnt, is de vraag hoe snel een dergelijke verschuiving naar een duurzame economie kan plaatsvinden.

“Inclusie is geen ‘nice to have’, het is eerder de kern om de transitie naar groene economieën op schaal en met snelheid te realiseren.”

Dit nieuwe rapport focust zich op een reeks dialogen, door de burger geleid, die werden bijeengeroepen door de ‘Green Economy Coalition’ in zeven nationale of regionale hubs: India, Oeganda, Senegal, Zuid-Afrika, Mongolië, Peru en het Caribisch gebied. Elk dialoogproces werd geleid door lokale partners die samenwerkten met kleine ondernemingen, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en maatschappelijke groeperingen om essentiële acties te identificeren die relevant zijn voor de overgang naar een duurzame economie.

In elk geval hebben de dialogen geleid tot beleidsveranderingen en het ontstaan ​​van nieuwe netwerken, die de overgang naar groenere, meer inclusieve economieën hebben versneld.

Enkele voorbeelden…

In Peru heeft een zeer zichtbare alliantie van kleine groene ondernemingen zich gemobiliseerd rond een online platform, waar ze samen lobbyen voor belangrijke regelgevende en fiscale veranderingen om sociaal ondernemerschap voor het eerst te ondersteunen.

In India bracht het dialoogproces netwerken van lokale ondernemingen in de duurzame bouwsector samen om met succes de nationale beleids- en investeringsbeslissingen te veranderen.

In Oeganda is er voor het eerst een sectoroverschrijdend partnerschap van bedrijven, gemeenschappen en maatschappelijke organisaties samengekomen om een beheerplan te ontwikkelen voor de rivier de Rwizi.

In het rapport wordt geconstateerd dat, hoewel overheden, instellingen en bedrijven in grote lijnen de noodzaak van sociale inclusie in duurzaam beleid erkennen, het maatschappelijk middenveld te vaak wordt gemarginaliseerd bij de beleidsvorming.

‘Inclusion Matters’ concludeert dat door burgers geleide dialogen een bewezen en effectieve manier zijn om inclusie in alle stadia van de beleidscyclus te mainstreamen. Ze zijn erin geslaagd een nieuwe dynamiek te creëren tussen lokale burgers, kleine bedrijven en gemeenschappen, en beleidsmakers verder ‘stroomopwaarts’. Inclusie is geen ‘nice to have’, het is eerder de kern om de transitie naar groene economieën op schaal en met snelheid te realiseren.

Het volledige rapport lees je hier