Skip to content
Home - Blog - 8 op 10 Schotse werknemers in de olie- en gasindustrie overwegen nieuwe job

8 op 10 Schotse werknemers in de olie- en gasindustrie overwegen nieuwe job

Onderzoek uitgevoerd door “Scottish Renewables”1  stelt dat 80% van de Schotse werknemers2 die tewerkgesteld zijn in de olie-industrie zich ervan bewust zijn dat de maatregelen die genomen worden in het kader van de strijd tegen de klimaatopwarming een bedreiging vormen voor hun job. 

Ondertussen wordt 90% van de energievraag in Schotland gedekt door hernieuwbare energie. De vraag naar olie en gas daalt verder ook door maatregelen die genomen werden om het gebruik van plastics te beperken, en de groeiende vraag naar elektrische wagens en energie-efficiëntere verwarmingssystemen.
Maar liefst 77% van de ondervraagde werknemers gaven aan positief te staan tegenover het volgen van opleidingen om aan de slag te gaan in de sector van de hernieuwbare energie.

“Onze industrie is een enorme opportuniteit voor alle werknemers in de olie- en gassector, die geconfronteerd kunnen worden met ontslagen en werkloosheid. Deze werknemers bezitten heel wat competenties en expertise die we kunnen inzetten om aan de groei van het personeel dat we nodig zullen hebben op het gebied van hernieuwbare energie tegemoet te komen. Uiteraard is hiervoor een duidelijk kader vanuit de overheid nodig, met het oog op de te behalen klimaatdoelstellingen.”CLAIRE MACK, SCOTTISH RENEWABLES CHIEF EXECUTIVE

De nieuwe cijfers zijn bekend gemaakt naar aanleiding van de oproep van Scottish Renewables aan de Schotse regering om een “Renewables Transition Training Fund” op te richten om ervoor te zorgen dat er opleidingen worden gegeven die specifiek gericht zijn op loopbanen in duurzame energie .

Uit het onderzoek blijkt ook dat 86% van de ondervraagde werknemers de steun van de overheid zouden verwelkomen om hun overgang naar de werkgelegenheid in de sector van de hernieuwbare energie te ondersteunen.

Meer info

  1. Scottish Renewables is de stem van de Schotse hernieuwbare energie-industrie. 
  2. Het onderzoek werd telefonisch uitgevoerd bij 100 Schotse werknemers, in juli 2020.