Skip to content
Home - Blog - Naar een nieuw industriebeleid voor een klimaatneutrale en competitieve Vlaamse en Belgische industrie

Naar een nieuw industriebeleid voor een klimaatneutrale en competitieve Vlaamse en Belgische industrie

In dit hoofdstuk in het boek “Klimaat en sociale rechtvaardigheid” bekijkt Tomas Wyns de transitie naar een klimaatneutrale samenleving vanuit het oogpunt van de Vlaamse grootindustrie. Hij pleit voor een industriebeleid waarin de overheid een slimme sturende rol speelt, zoals binnen de Green New Deal voorgesteld door het Amerikaanse Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez.

Ook in Vlaanderen is er volgens hem nood aan een nieuw, doorgedreven industriebeleid waarin de hele waardeketen van productie tot consumptie van basismaterialen opgenomen wordt samen met de koppeling aan andere sectoren zoals energievoorziening. Een beleid dat werkgelegenheid en toegevoegde waarde beschermt en zo aan de rest van de wereld kan tonen dat het streven naar klimaatneutraliteit kan samengaan met een bloeiende industrie.

“Als Vlaanderen, een hooggeïndustrialiseerde regio, dit kan doen, dan betekent dit dat ons voorbeeld in de rest van de wereld gevolgd zal worden.”TOMAS WYNS, ONDERZOEKER IES

Lees hier het hoofdstuk van Tomas Wyns

Image

Tomas Wyns is onderzoeker aan het Institute for European Studies van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hoofdthema in zijn onderzoek is de transitie van de energie-intensieve industrie als onderdeel van een klimaatneutrale samenleving. Dit omvat zowel de analyse van nieuwe technologieën alsook het beleid om deze transitie te verwezenlijken.