Skip to content
Home - Blog - Op de vlucht voor orkanen, waterschaarste en maladaptatie: de (h)erkenning en bescherming van klimaatmigranten

Op de vlucht voor orkanen, waterschaarste en maladaptatie: de (h)erkenning en bescherming van klimaatmigranten

Verregaande klimaatveranderingen kunnen ervoor zorgen dat mensen andere manieren moeten zoeken om te overleven, waardoor er ook steeds meer mensen zullen moeten vluchten/migreren. In dit hoofdstuk gaat Lore Van Praag (UA) dieper in op de moeilijkheden en de complexiteit van de bescherming van klimaatmigranten.

Ze stelt dat het erg moeilijk is om een allesomvattende definitie op te stellen voor klimaatmigranten die sluitend genoeg is om legale bescherming te bieden en voldoende rekening te houden met alle kwetsbare en getroffen groepen. Het is ook niet vanzelfsprekend om een wereldwijd verdrag op te stellen dat van toepassing is op alle betrokken groepen die geneigd zullen zijn of verplicht zullen worden om hun woonplaats te verlaten.

Image

“De gevolgen van klimaatveranderingen impliceren nieuwe migratiestromen, waarvoor er (nog) geen gepaste bescherming bestaat vanuit de internationale gemeenschap.”LORE VAN PRAAG, UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Om gepaste rechtsbescherming te bieden aan klimaatmigranten en rekening te houden met de specifieke migratietrajecten die hiermee gepaard gaan, kunnen regionale en gedifferentieerde verdragen, met een legaal bindend karakter en internationaal ondersteund, een oplossing bieden. Hierbij kan er expliciet aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van een nieuwe categorie klimaatmigranten, namelijk ‘environmentally displaced persons’.

Ook lijkt het wenselijk om klimaatmigratie en de impact hiervan meer te incorporeren in zowel het regionale/nationale klimaatadaptatiebeleid als in het migratiebeleid.

Lees hier het hoofdstuk van Lore Van Praag

Lore Van Praag (Master, PhD Sociologie, Universiteit Gent) is hoofd van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies, verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Ze werkt rond klimaatmigratie in Marokko, integratieprocessen van nieuwkomers in immigratielanden, etniciteit en onderwijs.