Skip to content
Home - Blog - ‘Samen Energie Winnen’ bij ACLVB

‘Samen Energie Winnen’ bij ACLVB

In het voorjaar van 2019 heeft een team van 6 ACLVB werknemers in Gent, onder begeleiding van Arbeid & Milieu, de campagne ‘Samen Energie Winnen’ opgezet. Vanessa Coppens en Anita Van Der Kelen zijn lid van het Energieteam en vertellen kort hoe zij dit ervaren hebben.

Hoe hebben jullie de 6 maanden campagne Samen Energie Winnen ervaren?

Vanessa: “Ik vond het een toffe campagne, waarin we veel kleine zaken deden die leuk en concreet waren, zodat je impact kan zien.”

Anita: “Voor mij was het energieteam een positieve ervaring, zeker omdat het met toffe mensen was, met wie ik nog nooit samengewerkt had.”

Image

“Ik vond Samen Energie Winnen een toffe campagne, waarin we veel kleine zaken deden die leuk en concreet waren, zodat je impact kan zien.”VANESSA COPPENS – ENERGIETEAM ACLVB

Welke acties hebben jullie zo ondernomen?

Vanessa: “We zijn klein begonnen, met een toiletactie waar we stickers op de schakelaars geplakt hebben. We merkten dat het licht daar vaak bleef branden, en wilden zo mensen bewust maken. Hierop kregen we ook wel reacties en vragen van collega’s, wat ons aanzette tot een grotere actie. Ook mobiliteit gaat over energie, dus hebben we voor Dikke Truiendag een actie opgezet om mensen met de fiets naar het werk te laten komen. Collega’s die met de fiets kwamen kregen als beloning chocolademelk, wat het een gezellige start van de dikke truiendag maakte. Zo kwam een collega die normaal met de dienstwagen komt toen speciaal met de fiets, wat hij ook deze zomer enkele malen deed.
Om deze acties niet eenmalig te houden hebben we affiches ontworpen met tips & tricks, gebaseerd op de nieuwsbrief met energietips die we tweewekelijks kregen van Arbeid & Milieu. Die hebben we uitgehangen in iedere dienst. We deden ook een trappenactie: aan de lift hebben we een briefje gehangen dat deze vertraagd was, en als mensen met de trap gingen konden ze op verschillende plaatsen soms een mand met gezonde snoepjes vinden. Ook hierop kregen we veel positieve reacties.Om deze campagne feestelijk af te sluiten hebben we een drink gehouden, waar we mensen ook uitnodigden om nieuwe ideeën te geven. Zo werd het idee geopperd om zonnepanelen te installeren.”

Image

Op Dikke Truidendag werd een actie opgezet om mensen met de fiets naar het werk te laten komen

Hoe was het samenwerken met het Energieteam?

Vanessa: “Dit was een grote meerwaarde, zeker met de mensen van de andere diensten. We kennen elkaar wel, maar werken anders nooit samen. Dit was een leuke manier om elkaar beter te leren kennen, al was het soms puzzelen om geschikte momenten te vinden om samen te komen.

Anita: “Het voordeel was ook dat we door de verspreiding in de verschillende diensten meer mensen bereiken. Je merkt wel dat mensen meer moeite doen omdat ze weten dat je in het energieteam zit, het is een soort positieve sociale controle. Eigenlijk zou van iedere dienst iemand in het team moeten zitten.”

Hoe reageerden de collega’s op de verschillende acties?

Vanessa: “Je merkt dat mensen op een speelse manier toch wel meer bewust worden. Als ik bijvoorbeeld mijn scherm vergat af te zetten, mag je er zeker van zijn dat iemand van mijn collega’s me dit de volgende dag met een glimlach zal laten weten. Er is nog natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, zo kom ik nog altijd lichten tegen die zonder reden aanliggen. In het begin van iedere actie krijg je meer reactie, we moeten dus blijven acties opzetten om de motivatie bij collega’s te behouden.”

Anita: “In mijn ervaring reageren collega’s zeer positief, het loopt goed. Ik probeer de vrijdagavond overal eens langs te gaan. Af en toe moet ik wel nog eens een oplader uit de stekker halen bij collega’s, en dan leg ik het op hun bureau. De maandagmorgen kijken ze dan verontschuldigend en schuldbewust: “oeps, dit was ik vergeten”. Voor mezelf is het ondertussen een automatisme geworden om het licht uit te doen als deze ergens nog brandt in een toilet of een gang. We proberen mensen bewust te maken op een positieve manier.”

Image

“Ik probeer de vrijdagavond overal eens langs te gaan. Af en toe moet ik nog eens een oplader uit de stekker halen. Op maandagmorgen reageren de collega’s verontschuldigend en schuldbewust.” ANITA VAN DER KELEN – ENERGIETEAM ACLVB

Vanessa: “De collega’s kijken ook wel uit naar nieuwe acties, zo reageerden mensen zeer nieuwsgierig als we de datum communiceerden voor de laatste drink. Op de vraag wat we zouden doen gaf ik natuurlijk als antwoord dat ze maar moesten langskomen als ze het wilden weten, wat velen toen ook gedaan hebben.”

Wat heb je hier persoonlijk uit geleerd?

Anita: “Je kan altijd op kleine zaken letten, zoals het afzetten van schermen. Voordien deed ik dat eigenlijk niet. Daarnaast merkte ik wel dat ik al veel van de tips zelf toepas, ook thuis.”

Vanessa: “Wat ik vooral onthouden heb is bijvoorbeeld het vrijhouden van de chauffage, waar ik nu in de winter op let. Het was zeker interessant de tweewekelijkse tips te lezen.”

Image

Op de feestelijke afsluiter werden mensen opgeroepen om nieuwe ideeën door te geven. Zo werd het idee geopperd om zonnepanelen te installeren.

Anita: “Daarnaast merk je wel dat mensen die in het energieteam zitten mensen zijn die er meestal wel al mee bezig waren, zelfs thuis. Want zij die in energieteam komen zijn natuurlijk degenen die al gemotiveerd zijn.”

Plannen jullie nog verdere stappen?

Vanessa: “We willen dit wel doorzetten want we willen niet dat de opgedane bewustwording wegvalt. Daarnaast is het ook gewoon tof.” 

Anita: “We krijgen ook constant nieuwe collega’s, dus die willen we ook mee bewust maken.”

Vanessa: “Je merkt ook we dat het thema meer dan ooit actueel is, dus dat geeft opportuniteiten. En de energie die we niet verbruiken moeten we ook niet produceren!”

Image

Interview:
Sebastiaan Kennes (projectmedewerker A&M)