Skip to content
Home - Blog - Gezinsbarometer Gezinsbond: “Een op de vier gezinnen vergelijkt nooit energieprijzen”

Gezinsbarometer Gezinsbond: “Een op de vier gezinnen vergelijkt nooit energieprijzen”

De nieuwe resultaten van de Gezinsbarometer van de Gezinsbond tonen dat een op de vier gezinnen nooit energieprijzen vergelijkt. Zo laten gezinnen heel wat euro’s liggen. Hoe komt dat?

De energiemarkt blijkt volgens de Gezinsbarometer een te ingewikkeld kluwen voor veel gezinnen. De mogelijkheid om zelf een contract op maat te bestellen, lijkt uit te monden in keuzestress. ‘De energiefactuur is te complex waardoor het voor veel gezinnen een mentale inspanning is die er niet meer bij kan’, vertelt Ivo Mechels, voorzitter van de Gezinsbond.

De energiemarkt moet eenvoudiger

Gezinnen kunnen heel wat besparen op hun energiefactuur door het juiste contract voor hun verbruik te kiezen. Maar welk contract is het juiste? In Vlaanderen bieden 16 leveranciers in totaal 64 verschillende contracten aan. En het stopt niet bij de keuze van het contract. ​ Bij de afrekening is de factuur een kluwen van energieprijzen, toeslagen en accijnzen. Bij een variabel contract veranderen die ook nog eens per periode. Zo is controleren of je de correcte prijs betaalt niet eenvoudig. ‘Als je minstens een keer per jaar de energiecontracten vergelijkt, kan je heel wat euro’s besparen. Wie dat niet doet en bij een te duur contract blijft, kan tot wel honderden euro’s mislopen. De Gezinsbarometer toont dat een op de vier gezinnen de energieprijzen nooit vergelijkt. Dat is heel jammer, maar ook begrijpelijk. De energiemarkt is te ingewikkeld en moet dringend eenvoudiger’, vertelt Mechels.

De Gezinsbond berekende dat een gezin met een gemiddeld verbruik in een duur contract ruim 400 euro meer voor gas betaalt en 300 euro meer voor elektriciteit dan bij een goedkoop contract.

“Bij de afrekening is de factuur een kluwen van energieprijzen, toeslagen en accijnzen. Bij een variabel contract veranderen die ook nog eens per periode. Zo is controleren of je de correcte prijs betaalt niet eenvoudig”

De nodige renovatiegolf

De Gezinsbarometer toont dat er nog heel wat werk voor de boeg is opdat de woningen in Vlaanderen voldoen aan de minimale energie- en kwaliteitseisen. Zo is 62% van de gezinnen in Vlaanderen niet eens op de hoogte van de EPC-waarde van hun woning. Via de EPC-waarde weet je nochtans hoe energiezuinig je woning is. ‘Een deel van de respondenten met een eigen woning geeft aan dat ze hun woning willen renoveren, maar dat de financiële draagkracht een grote drempel vormt. Daarom vraagt de Gezinsbond een universeel systeem van prefinanciering op te zetten dat renoveren haalbaar maakt voor elk gezin, en om in te zetten op andere communicatiekanalen om elk gezin mee te krijgen op de nodige renovatiegolf’, besluit Mechels.

Over de Gezinsbarometer

Met de Gezinsbarometer houdt de Gezinsbond de vinger aan de pols van het gezinsbeleid in Vlaanderen. De barometer peilt naar het welbevinden en vertrouwen van gezinnen in vijf levendsomeinen: inkomen, relaties en welzijn, woonkwaliteit, de toekomst van de kinderen en combinatie werk en gezin. Deze keer focuste de Gezinsbond extra op energie, wonen, milieu en klimaat.

De enquête is online afgenomen bij een representatieve steekproef van 1040 gezinnen in Vlaanderen met inwonend(e) kind(eren) tussen 0 en 18 jaar. Globaal zijn er in de indexen geen grote verschuivingen. De daling van de index inkomen van de vorige meting blijft. Daarentegen is het welzijn wel terug herpakt, er lijkt voorlopig nog geen winterdip.

Deze tekst werd oorspronkelijk gepubliceerd op de website van de Gezinsbond.

Tags: