Skip to content
Home - Blog - Economische schade door hittetress kan tegen 2030 2400 miljard euro kosten

Economische schade door hittetress kan tegen 2030 2400 miljard euro kosten

Bij een klimaatopwarming van 1,5°C zou werkgerelateerde hittestress zorgen voor jobverlies en een verlies aan productiviteit. Dat productiviteitsverlies zou het equivalent van 80 miljoen jobs, of 2400 miljard dollar bedragen tegen 2030. Bovendien zullen de armste landen het zwaarst getroffen worden. Dat zegt een nieuw rapport van de ILO (International Labour Organisation). 

Het rapport is nog een voorzichtige inschatting, zeggen de onderzoekers. Het gaat immers uit van een stijging van 1,5°C. De landbouwsector en de bouwsector zouden de grootste gevolgen kennen.
Hittestress ontstaat als de temperatuur stijgt boven wat het lichaam kan verdragen zonder te lijden aan fysiologische beschadiging. Doorgaans treedt hittestress op als de temperatuur boven de 35°C stijgt, gecombineerd met vochtige omstandigheden. In die omstandigheden werken bepaalde lichaamsfuncties minder, waardoor de productiviteit sterk daalt. In extreme gevallen kan het zelfs leiden tot een fatale zonnesteek.

“De impact van hittestress op de arbeidsproductiviteit is een ernstig gevolg van de klimaatverandering … We kunnen ons verwachten aan meer ongelijkheid tussen lage en hoge inkomenslanden en verslechterde arbeidsomstandigheden voor de meest kwetsbaren.”CATHERINE SAGET, CHIEF OF UNIT IN THE ILO’S RESEARCH DEPARTMENT

Naast de landbouw- en de bouwsector, waar de gevolgen het grootst zijn, verwachten de onderzoekers ook een grote impact op de sectoren vervoert, toerisme, sport, milieugoederen en -diensten, afvalinzameling, noodhulp, reparatiewerkzaamheden en sommige vormen van industrieel werk.

Zuid-Azië en West-Afrika zijn de regio’s die het zwaarst getroffen zullen worden, waar naar schatting 5% van de totale werkuren verloren zouden zijn tegen 2030. Dat zou respectievelijk 43 miljoen en 9 miljoen jobs kosten.  Een sociaal gevolg is onder andere een verhoogd risico op migratie, omdat mensen de meer landelijke gebieden zullen verlaten en naar gebieden te trekken met betere economische vooruitzichten. 

Het rapport waarschuwt dat de economische, sociale en gezondheidseffecten van hittestress het moeilijker maken om armoede tegen te gaan en te werken aan menselijke ontwikkeling. Bijgevolg komt ook het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN in het gedrang (SDG’s)

MAATREGELEN

Het rapport roept op tot overheden op om hittestressrisico’s aan te pakken en werknemers te beschermen. Mogelijke maatregelen omvatten het opzetten van adequate infrastructuur, verbeterde systemen voor vroegtijdige waarschuwing voor hittegevallen en een verbeterde implementatie van internationale arbeidsnormen. Zo kan er op vlak van veiligheid en gezondheid op het werk meer beleid ontwikkeld worden rond het aanpakken van hittegerelateerde gevaren.

Werkgevers en werknemers zijn het best geplaatst om risico’s te beoordelen en passende maatregelen te nemen op de werkplek, zodat werknemers kunnen omgaan met hoge temperaturen en hun werk kunnen blijven doen. Er kan gedacht worden aan extra maatregelen rond het verstrekken van voldoende drinkwater en opleidingen rond het herkennen van hittestress. Verder moeten de nodige maatregelen genomen worden over de mogelijkheid tot aangepaste werktijden, kleding en uitrusting, gebruik van nieuwe technologieën, werken in de schaduw en rustpauzes. Sociale dialoog speelt hierbij uiteraard een essentiële rol. 

Meer info over de nationale, regionale en wereldwijde gevolgen in het rapport “Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity and decent work”

BRON