Skip to content

Transitiearena Wonen en energie

De transitie-arena ‘Wonen en energie’ past in een breder traject van Reset.Vlaanderen met als doel het invullen van onze jaarlijkse Just Transition Scan.

© Boróka_Csibi

Algemene bijeenkomsten (twee tot vier keer per jaar): 

 • Vastleggen output en inhoudstabel rapport
 • Vastleggen proces en engagement
 • Input en feedback op bepaalde onderdelen rapport geven (bv. energie-armoede of (sociaal) huisvestingsbeleid)
 • Kennisuitwisseling
 • Vormen gezamenlijk posities, reacties, of acties.  

Wat verwachten we van de leden? 

 • Deelname aan de arena’s waar mogelijk en nuttig:
  • Deelnemers bepalen uiteraard zelf hun uiteindelijk engagement voor de transitie-arena’s, maar minstens wordt verwacht een tweetal keer per jaar deel te nemen aan een algemene bijeenkomst (eg. adviesgroep).
 • Ambassadeurschap (indien lid van Reset.Vlaanderen):
  • Rapport wordt meegenomen in de eigen communicatie (deel van campagne).

Inhoud van de arena

Dat de ecologische crisis ook een sociale rechtvaardigheidscrisis is, is nergens duidelijker dan op de woonmarkt. Mensen met een laag inkomen wonen bijvoorbeeld meer in slecht geïsoleerde huizen met huizenhoge energiefacturen. Enkel het samen aanpakken van het sociale en het ecologische biedt kans op structurele verandering. Daarom geloven we dat wonen de motor van de transitie kan zijn. 

Toegepast op de arena ‘Energie en Wonen’ gaat het bijvoorbeeld over volgende thema’s: 

 • expertenworkshops rond allerhande thema’s;
 • uitdagingen en kansen bij renovaties in de energietransitie;
  • woonbeleid op de sociale en private huurmarkt;
  • betaalbaarheid van de energiefactuur, de (on)toereikendheid van het beleid;
  • energiefiscaliteit: het leningen- en premiestelsel, mattheüseffecten;
 • de collectieve aanpak van de energietransitie;
  • kansen in coöperatieve woonvormen
  • collectieve renovaties: betaalbare renovaties en ontzorging van bewoners
  • collectieve energiecoöperaties- en gemeenschappen: wat zijn de drempels (financieel en juridisch)?
  • wat kan/moet de rol van de overheid zijn in deze projecten?

Thema’s kunnen ook door de leden van de arena binnen gebracht worden. Dan bekijken we de opties om samen beleidsdossiers te schrijven, het thema op te nemen in onze jaarlijke Just Transition Scan, of om experten uit te nodigen om het thema uit te lichten en zo het netwerk te inspireren. 

Zie ook:

Visietekst wonen

Leden 

Rescoop.Vlaanderen, Hart boven hard, Netwerk tegen Armoede, Vlaams Huurdersplatform, VUB, Bond Beter Leefmilieu, SAAMO, ACLVB, Samensterker, LEF, SAM, Beweging.net, Ode, Gezinsbond, Ecopower, Greenpeace, Oikos Denktank, ACV, ABVV

Hoofdstukken in Just Transition Scan

SCAN #1: De Vlaamse en federale energie- en klimaatplannen

Lees het hoofdstuk uit de Just Transition Scan

SCAN #2: Het Vlaamse renovatiebeleid

Lees het hoofdstuk uit de Just Transition Scan

Activiteiten

No event found!