Skip to content

Transitiearena Financiering van de transitie

De transitiearena ‘Financiering van de transitie’ past binnen een breder traject van Reset.Vlaanderen met als doel het opstellen van een Jaarlijkse Just Transition Scan.

© Freepik

Algemene bijeenkomsten (twee tot vier keer per jaar):

 • Vastleggen output rapport
 • Vastleggen proces en engagement van de leden in de arena
 • Input en feedback op bepaalde onderdelen rapport geven (bvb rechtvaardigheidstoets fiscale hervorming)
 • inspiratie door externe sprekers over het thema
 • Kennisuitwisseling
 • Vormen gezamenlijk posities, reacties, of acties.  

Wat verwachten we van de leden? 

 • Deelname aan de arena’s waar mogelijk en nuttig:
  • Deelnemers bepalen uiteraard zelf hun uiteindelijk engagement voor de transitie-arena’s, maar minstens wordt verwacht een tweetal keer per jaar deel te nemen aan een algemene bijeenkomst (eg. adviesgroep).
 • Ambassadeurschap (indien lid van Reset.Vlaanderen):
  • Rapport wordt meegenomen in de eigen communicatie (deel van campagne).

Inhoud van de arena

De klimaattransitie kent de nood aan gigantische investeringen: in België zou dat gaan over jaarlijks 2-2,5% van het BBP aan bijkomende private en publieke investeringen. Dit gaat vooral over het financieren van groene oplossingen in energie, transport, gebouwen, industrie en landbouw. Hoe gedraagt de overheid zich in dit financieringsvraagstuk en wat is haar visie op duurzame financiering in België?

Toegepast op de arena ‘Financiering van de transitie’ gaat het bijvoorbeeld over volgende thema’s:

 • wat zijn de noden binnen een fiscale hervorming?
 • de ‘Belgian Sustainable Finance Agenda’
 • expertenworkshops rond relevante thema’s
 • herverdelingseffecten van milieu- en klimaatbeleid
 • Fossiele subsidies vs ‘groene’ subsidies (klimaatfinanciering);
 • Evolutie van vermogen in duurzame beleggingsproducten (green vs brown investments)
 • Vlaamse strategie circulaire financiering

Thema’s kunnen ook door de leden van de arena binnen gebracht worden. Dan bekijken we de opties om samen beleidsdossiers te schrijven, het thema op te nemen in onze jaarlijke Just Transition Scan, of om experten uit te nodigen om het thema uit te lichten en zo het netwerk te inspireren. 

Eerder onderzoek door Reset.Vlaanderen

Leden

Rikolto, Ethibel, Trividend, Vlaanderen Circulair, LEF, 11.11.11, Herw!n, Netwerk Duurzame Mobiliteit, FairFin, Vlaams ABVV, Muntuit, Armen Tekort, BBL, Klimaatcoalitie, UAntwerpen, KU Leuven

Hoofdstuk in de Just Transition scan

SCAN #3: De financiering van de klimaattransitie

Lees het hoofdstuk uit de Just Transition Scan

Activiteiten

No event found!