Skip to content

Changemakers in de zorg

De zorgsector kampt met vele uitdagingen zoals stijgende kosten,
een tekort aan verpleegkundigen,
meer burn-outs op de werkvloer en een verouderde, ineffectieve infrastructuur. De nood aan creativiteit en innovatie was nooit groter. Door de verhoogde werkdruk in de zorg blijft er echter weinig tijd over voor andere zaken dan de dagelijkse zorg. 


Met dit project wil Reset.Vlaanderen, in samenwerking met de Arteveldehogeschool, innovatie en intrapreneurship ondersteunen vanuit de zorgverleners zelf. We willen een opleiding uitstippelen waarbij het ontwikkelen van competenties bij de zorgverleners om vanuit hun eigen talenten en waarden actie te ondernemen op de werkvloer centraal staat. Daarbij leggen we zowel de focus op werknemer als werkgever, om gedragenheid voor innovatieve praktijken in alle lagen van de zorgorganisatie te stimuleren. Omdat leidinggevenden vaak verschillende prioriteiten hebben, kan ondersteuning van leiderschap de sleutel tot innovatie zijn. 

De uitkomst kan zich uiten in een hogere betrokkenheid in het werk, betere kwaliteit van zorg, betere werkomstandigheden voor het personeel, maar ook een hogere productiviteit. Anderzijds biedt innovatie in de zorgsector ook kansen om bepaalde werkprocessen te herevalueren, en in het algemeen een innovatiecultuur te stimuleren.

Dit traject fungeert als pilootproject in het kader van de oproep ‘opleidingen van de toekomst’, geïnitieerd door Europa WSE, met als doel opleidingen te ontwikkelen die het hoofd bieden aan de uitdagingen van morgen, en dat in verschillende sectoren. In dit pilootproject testen we de opleiding binnen enkele woonzorgcentra. we voorzien doorlopende mentoring, ondersteuning en coaching bij het proces. We ontwikkelen ook een een online leeromgeving, wat zorgverleners op verschillende niveaus, van beginner tot expert, ondersteunt.

Projectpartners

Reset.Vlaanderen vzw legt de nadruk op een eerlijke transitie voor de zorgsector.

Lees hier onze gids voor werknemers rond klimaatadaptatie in de zorg.

Interview

Hoe kan dit project de zorg helpen?

Dit project draagt bij aan de volgende SDG’s :