Skip to content
Home - Blog - Vlaamse overheid en ruim 15 organisaties bundelen krachten voor klimaatrobuuste omgeving

Vlaamse overheid en ruim 15 organisaties bundelen krachten voor klimaatrobuuste omgeving

Onze leefomgeving robuuster maken tegen de invloeden van het veranderende klimaat. Dat is het doel van de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving die donderdag in Hasselt werd gelanceerd.  Het Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij en ruim vijftien milieuorganisaties en spelers uit de bouwsector plaatsten samen hun handtekening onder deze Deal. De ondertekenaars engageren zich om de komende drie jaar een plek te creëren waarin ze aan de slag kunnen gaan, van elkaar leren en samenwerken.

Green Deals zijn een initiatief van de Vlaamse overheid om organisaties, ondernemingen en sectoren te vergroenen. Het gaat om vrijwillige, ambitieuze overeenkomsten om samen op korte termijn (zo’n drie à vier jaar) duurzame projecten te realiseren.

In de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving staan bescherming van de open ruimte, het stimuleren van biodiversiteit en slim waterbeheer om zowel droogte als wateroverlast aan te pakken, centraal. Hoe belangrijk verstandig omgaan met water is, hebben de recente overstromingen nog aangetoond.

Samenwerking cruciaal

Deze Green Deal richt zich op alle spelers die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen, zoals (landschaps)architecten, lokale besturen, projectontwikkelaars, aannemers… Het doel is om kennis te vergaren en te delen, en aan de slag te gaan met de principes van de Green Deal in concrete projecten.  Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de effecten op sociaal kwetsbare groepen.

Volgens de ondertekenaars is deze samenwerking cruciaal om onze omgeving weerbaarder te maken. Naast het Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij ondertekenden onder meer de Bond Beter Leefmilieu, de Vlaamse provincies,  Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Embuild Vlaanderen en NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving.

Rol Reset.Vlaanderen

Reset.Vlaanderen engageert zich om binnen deze Green Deal de werkgroep ‘klimaatrechtvaardigheid’ te leiden. Daarin evalueren we beleidsvoorstellen van de andere werkgroepen binnen deze Green Deal, detecteren we aandachtspunten in sociale ongelijkheid en formuleren we potentiële oplossingen. We kijken er naar uit om met al deze partners sociaal kwetsbare doelgroepen meer te betrekken in het creëren van een klimaatbestendige omgeving.