Skip to content
Home - Blog - Coöperatief groenbedrijf Talea wil duurzaam groen, duurzame jobs en duurzame klantenrelaties

Coöperatief groenbedrijf Talea wil duurzaam groen, duurzame jobs en duurzame klantenrelaties

Coöperatieve vennootschap Talea is een pionier in hun branche: als groenbedrijf zetten ze in op ecologisch en biodivers bedrijfsgroen, van ontwerp tot aanleg tot onderhoud. Dat doen ze door onder andere werknemers die doorstromen uit maatwerkbedrijven een duurzame job te bieden, met specifieke aandacht voor een HR-beleid dat afgestemd is op deze doelgroep. En daar is nood aan: “We stelden vast dat de ‘doorstromers’ vaak niet in een duurzame tewerkstelling terechtkwamen en na enkele maanden terug op straat stonden.” getuigt Filip Vanlommel afgevaardigd bestuurder van Talea.

Talea werd in 2014 opgericht vanuit maatwerkbedrijf ‘De Winning’ als coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Toen in 2013 een grote hervorming doorgevoerd werd in de sociale economie, met een sterke nadruk op de ‘doorstroom’ van medewerkers vanuit de sociale economie naar de reguliere economie, besefte men bij De Winning dat hier kansen liggen voor ondernemingen die aangepaste ondersteuning van doorstromers willen en kunnen bieden.

“Het ontbreekt reguliere bedrijven aan tools en ervaring om die medewerkers op maat te kunnen ondersteunen. Vanuit De Winning hadden wij wel die ervaring. En zo werd Talea geboren”, vertelt Filip. “Als werknemers aangeven dat ze in een bepaald onderdeel willen groeien, zoeken we een opleiding waarin ze zich vinden. In De Winning werkten onze werknemers ook al aan ecologisch natuur- en landschapsbeheer. Maar dit werk biedt meer afwisseling dan bij De Winning: het werken op werven in verschillende sectoren verbreedt hun kijk.”

“Het ontbreekt reguliere bedrijven aan tools en ervaring om die medewerkers op maat te kunnen ondersteunen. Vanuit De Winning hadden wij wel die ervaring. En zo werd Talea geboren”

En het gaat goed. “Ondertussen telt ons bedrijf 9 werknemers, waarvan er 6 zijn doorgestroomd vanuit de sociale economie. Een van onze doorstromers is ook al ploegbaas geworden. Dat betekent toch dat onze aanpak werkt

Voordelen ecologisch groenbeheer

Acties als ‘Maai mei niet’ krijgen steeds meer weerklank bij het grote publiek, maar ook bedrijven blijven niet blind voor de groeiende aandacht voor een groene omgeving en het belang van biodiversiteit. “Ons oog viel op de landschappen rond en tussen industriegebouwen: daar ligt een enorm potentieel om de biodiversiteit te verhogen, zonder de productiviteit van het bedrijf aan te tasten.”

Maar waarom zouden bedrijven precies inzetten op meer biodiversiteit en groen in hun omgeving? Daar blijken diverse redenen voor. “De privé-omgeving en de werkomgeving lopen steeds vaker door elkaar. Kantoren willen dat het aangenamer aanvoelt dan vroeger, weg van het saaie grijze kantoor. Zo groeit bijvoorbeeld de vraag naar vergaderruimtes in de buitenlucht, en neemt de aandacht voor sportmogelijkheden voor werknemers toe. Zo legden we onlangs bij een bedrijf een finse looppiste aan en van een bedrijf waar we al voor werkten, kregen we de vraag om een moestuin aan te leggen om eigen groenten te kweken, samen met de werknemers. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat meer groen het concentratievermogen van werknemers verhoogt.”

Filip Vanlommel, Afgevaardigd Bestuurder Talea

De kostprijs blijkt vaak de grootste drempel. “Daar moeten we de klant soms echt nog overtuigen. De aanleg van een ecologische tuin is niet altijd goedkoper maar het onderhoud kost dan weer veel minder, tot wel 70%. In een klassieke tuin wordt het gazon minstens 12 keer per jaar gemaaid. Een ecologische bloemenweide heeft maar 2 maaibeurten nodig. We zetten bovendien in op het gebruik van inheems plantgoed, wat niet alleen klimaatbestendiger is en meer biodiversiteit huisvest, maar ook vaak de kostprijs drukt. Opschalen van onze projecten door bedrijven meer te laten samenwerken kan eveneens de kosten beperken, dit houdt de de transportkosten laag, omdat de onderhoudsploeg dan maar een keer moet langs komen.”

iso800 heeft een priveproject genaamd Green waarin we ecologische en vooruitstrevende bedrijven bezoeken voor een bedrijfsreportage.

“De aanleg van een ecologische tuin is niet altijd goedkoper maar het onderhoud kost dan weer veel minder, tot wel 70%. ”

Filip Vanlommel, Afgevaardigd Bestuurder Talea


Een langetermijnvisie voor de tuin, daar moet Talea haar klanten vaak nog in meekrijgen. Maar de enorme meerwaarde voor de biodiversiteit en de werkomgeving is alvast aantoonbaar. Naast een ecologische en duurzame meerwaarde is het ook een visitekaartje voor bedrijven. “Daarom geven we onze klanten beheeradvies mee hoe ze de komende jaren zelf met hun tuin moeten omspringen voor een optimaal resultaat.

Hippe bijen

“We merken dat bijen bij veel bedrijfsleiders hip zijn”, vervolgt An Berden, bedrijfsleidster bij Talea. “Daarom werken we aan een bee-service waarbij we bijenkorven opstellen in de omgeving van de bedrijven. Maar om die bijen goed te laten gedijen hebben we uiteraard een biodiverse en natuurlijk ingerichte omgeving nodig. Zo kunnen we de bijen gebruiken als springplank om in te zetten op een biodiverse bedrijfsomgeving.

Filip Vanlommel (afgevaardigd bestuurder) en An Berden (bedrijfsleidster). An: “We werken aan een bee-service waarbij we bijenkorven opstellen in de omgeving van de bedrijven. Maar om die bijen goed te laten gedijen hebben we uiteraard een biodiverse en natuurlijk ingerichte omgeving nodig.”

Biodiversiteit in de zorg

“Zeker zorgbedrijven zijn vragende partij naar meer biodiversiteit en een toekomstgerichte, klimaatrobuuste omgeving en tuin.” Die vaststelling komt wel vaker naar voor tijdens ons gesprek en is ook wat Reset.Vlaanderen eerder al kon vaststellen in haar reeks rond klimaatadaptatie in de zorg.

“Bij projecten voor zorginstellingen krijgen we expliciet de vraag naar thematuinen of bijvoorbeeld het werken met klimaatbomen, om ze in te zetten als natuurlijke verkoelers tijdens hittegolven.”, vertelt An. “We merken ook dat werknemers daar vaak bevraagd worden en hun ideeën mogen geven bij de opmaak van een eerste plan. Ze houden daarbij rekening met de wensen van werknemers én van de patiënten.”

“De zorg is wel een sector waar subsidielijnen beschikbaar zijn voor de aanleg van tuinen en groen. Aan die subsidies worden bepaalde vereisten gekoppeld, wat voor ons ook kansen biedt: we zitten van in het begin mee aan de tekentafel om de dossiers op te maken. Ook bedrijventerreinen zouden gebaat zijn bij dergelijke subsidielijnen met oog voor de positieve effecten op mens en omgeving, die er op dit moment te weinig zijn.”

“Bij projecten voor zorginstellingen krijgen we expliciet de vraag naar thematuinen of bijvoorbeeld het werken met klimaatbomen, om ze in te zetten als natuurlijke verkoelers tijdens hittegolven.”

An Berden, Bedrijfsleider Talea

“Bij Asster, een psychiatrisch Ziekenhuis in Sint-Truiden , legden we een bloemenweide aan van 1 hectare, waarin we paadjes maaiden als wandelpad en de rest in het najaar begraasd wordt door schapen. Daar wil men bij een volgende inzaaiing de medewerkers en patiënten laten helpen, zodat patiënten ook trots kunnen zijn op ‘hun stukje’ van de weide. Voordat we de schapen laten grazen geven we werknemers ook nog de kans om de bloemenweide op te gaan en bijvoorbeeld nog een bloemenboeket te plukken.”

“Bij Asster, een psychiatrisch Ziekenhuis in Sint-Truiden , legden we een bloemenweide aan van 1 hectare, waarin we paadjes maaiden als wandelpad en de rest in het najaar begraasd wordt door schapen.”

Maar er zijn nog mooie voorbeelden te rapen in de zorgsector, waar het groen een positief effect heeft op zowel patiënten, bezoekers als werknemers. “In het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg) hebben we een biologische zelfpluktuin met snijbloemen aangelegd in de voortuin, waar de bezoeker zelf een pakket snijbloemen kan laten samenstellen. Bij ons project voor het Kinderpsychiatrisch Centrum werden verschillende tuinen aangelegd, aangepast aan de leefgroepen. Tieners hebben meer nood aan een tuin om te ‘chillen’, maar jongere kinderen hebben eerder een omgeving nodig waar ze zich geborgen kunnen voelen. We hebben er samen met de kinderen gevlochten moestuinbakken geplaatst. Met wat ze zelf kweken koken ze samen.”

Coöperatie

Talea was het eerste groenbedrijf dat coöperatief werkt, en tegelijkertijd inzet op sociale economie. Al is er nog werk voor de boeg: “Voorlopig is alleen An, onze bedrijfsleidster aandeelhoudster geworden. Toen we startten wilden we werknemers de kans geven om aandeelhouder te worden. Dat was ook een verplichting om een erkenning te krijgen, maar die verplichting is weggevallen sinds de hervorming van het vennootschapsrecht. We hebben er niet echt meer op ingezet omdat we in de praktijk vaststelden dat onze medewerkers zelf geen vragende partij zijn. Ze zijn zeker betrokken bij hun werk, maar zij willen vooral buiten kunnen werken, en hoeven niet per se aandeelhouder te worden. “

Ook nieuwe vennoten vinden is moeilijker dan gedacht “We wilden onze klanten graag van in het begin mee aan boord om samen te werken aan de toekomst van Talea.”, vertelt Filip, “maar dat was wellicht naïef.”

“Het is ergens ook logisch: we waren nog maar net net uit de startblokken geschoten en hadden nog geen palmares. In 2020 was het aantrekken van nieuwe vennoten een speerpunt, maar toen kwam corona. Maar we geven niet op en dat doel blijven we nastreven: zeker de zorgsector biedt wel wat mooie kansen.”

Natuur plant je niet, het moet groeien

Talea timmert gaandeweg verder aan een bloeiende bedrijfsvoering.

“Natuur plant je niet, natuur moet je laten groeien,… net als Talea.”, besluiten An en Filip.

Interview: Han Van Noten, Reset.Vlaanderen