Skip to content
Home - Blog - Bedrijvencentrum De Punt zet maximaal in op energiebesparing

Bedrijvencentrum De Punt zet maximaal in op energiebesparing

Reset.Vlaanderen zet samen met Energent de schouders onder ‘Samen Zonne-energie Winnen’, een project dat gerealiseerd wordt met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Bedrijvencentrum De Punt won een wedstrijd die in het kader van het project werd uitgeschreven, en wordt sinds eind 2019 begeleid. Op een zonnige lentedag trokken we naar Gentbrugge, voor een goed gesprek met Bart Turrekens (Energent) en James Gheysen (Bedrijvencentrum De Punt).

Reset.Vlaanderen en Energent gaan in Bedrijvencentrum De Punt samen aan de slag: door het coachen van werknemers en in te zetten op duurzame gedragsverandering gaan we voor een zo groot mogelijke energiebesparing. Voor de overblijvende energievraag werden zonnepanelen geïnstalleerd door Energent, via het systeem van derdepartijfinanciering. Hierbij kregen alle werknemers en buurtbewoners de kans om financieel bij te dragen aan de plaatsing van de zonnepanelen, om zo mede-eigenaar te worden.

Dit voorjaar worden de werknemers begeleid om gedurende 6 maanden hun collega’s uit te nodigen om via ludieke en collectieve acties door gedragsverandering en kleine maatregelen energie te besparen. Op deze manier wordt geld bespaard dankzij de inspanningen van de werknemers, en kunnen de gemeenschappelijk beheerde initiatieven zoals de geplaatste zonnepanelen inspireren tot verdere acties richting klimaatneutraliteit.

Image

Bart Turrekens

  • Projectmanager bij Energent
  • Projectmanager ‘zon via derde partij’
  • Begeleiding van A tot Z bij projecten met meer dan 100 zonnepanelen

Binnen het project ‘Samen Zonne-energie Winnen’ neemt Bart vanuit Energent het luik van de zonnepanelen op zich. Als onthaalmedewerker kent James alle bedrijven en organisaties die gehuisvest zijn in De Punt. Vanuit die positie is hij dan ook de geschikte persoon om de coördinatie van het project in De Punt op zich te nemen. James: “Omdat ik iedereen in het gebouw goed ken, is het voor mij gemakkelijk in kaart te brengen wie in de verschillende organisaties zou willen deelnemen aan het begeleidingstraject. Ondanks het vele thuiswerken in deze coronatijden konden we op die manier zonder veel oproepen te doen toch veel mensen samenbrengen.”

Image

James Gheysen

  • Onthaalmedewerker Bedrijvencentrum De Punt
  • Opvolging gebouwen De Punt
  • Kent iedereen die bij De Punt over de vloer komt

TWEELUIK ENERGIEBESPARING EN GROENE STROOM

Bart zag in dit project veel potentieel: “Wat uniek is aan dit project is de combinatie van opwekking van groene stroom via zonnepanelen, gekoppeld aan een actieplan voor energiereductie. Bij Energent hebben we een standaard screeningsproces. We berekenen het verbruik, bepalen de ideale installatie, en kijken wat mogelijk is op het dak voor zonnepanelen. Maar in dit project gaan we verder. Eigenlijk zou je steeds moeten vertrekken vanuit energiereductie. Vervolgens moet je kijken naar de restenergie en hoe je die dan kan vergroenen. Daar spelen we hier wel deels op in. Bij Energent hebben we momenteel niet de expertise in huis om op basis van bepaalde methodieken met die restenergie aan de slag te gaan”.

“Wat uniek is aan dit project is de combinatie van opwekking van groene stroom via zonnepanelen, gekoppeld aan een actieplan voor energiereductie.”BART TURREKENS, ENERGENT

“En ook voor De Punt was het een unieke kans”, vervolgt James. “In het bedrijvencentrum huizen veel organisaties en start-ups. Je kan op die manier verschillende sectoren, en hun achterban bereiken.”

Image
Zonnepanelen op het dak van De Punt

CREATIEVE OPLOSSINGEN

Tijdens het zes maanden durende energiebesparingstraject ondernam het team van Reset.Vlaanderen met werknemers van verschillende organisaties in De Punt actie. Op basis van een energiechecklist werd gepeild naar de thema’s waarop het energieteam graag wou inzetten. Dit kon gaan van sluimerverbruik tot kantoorbenodigdheden. Verder werden er op geregelde tijdstippen energietips opgestuurd, en wordt er nog een campagnefilmpje gelanceerd.

“In het bedrijvencentrum huizen veel organisaties en start-ups. Je kan op die manier verschillende sectoren, en hun achterban bereiken.”JAMES GHEYSEN, BEDRIJVENCENTRUM DE PUNT

In normale tijden zou op de werkvloer ook een nulmeting van het elektriciteitsverbruik plaatsvinden, en doorheen het traject bijgehouden worden hoe dit evolueert. De situatie omtrent Covid-19 noopte het energieteam echter tot creatieve oplossingen. Via Energie-ID werden de deelnemers gestimuleerd om het energieverbruik thuis op te volgen, en werden de acties ook aangepast richting het besparen van energie tijdens het thuiswerken.

“De situatie omtrent Covid-19 noopte het energieteam tot creatieve oplossingen. Via Energie-ID werden de deelnemers gestimuleerd om het energieverbruik thuis op te volgen, en werden de acties ook aangepast richting het besparen van energie tijdens het thuiswerken.”

Toch merkt James op dat Covid-19 er ook voor zorgt dat er misschien minder organisaties betrokken zijn: “In een normale situatie hadden we ook meer werknemers kunnen bereiken die er misschien iets minder mee bezig zijn. Het had vermoedelijk een iets groter bereik kunnen hebben”. Bart beaamt dat het ook voor Energent wat puzzelen is: “Om werknemers en buurtbewoners in Gentbrugge te overtuigen om via derde partij financiering te investeren in de zonnepanelen, hebben we onder meer geflyerd in de buurt. We merken evenwel dat het niet zo eenvoudig is om mensen te overtuigen de sessies bij te wonen. Een fysieke samenkomst in bijvoorbeeld De Punt, is iets aantrekkelijker dan deze sessies online te organiseren.”

 Zonne-energie voor iedereen toegankelijk maken

De situatie omtrent Covid-19 dwingt Energent, net zoals elke organisatie, tot creatief nadenken om mensen te bereiken. In de Dampoortwijk in Gent zetten burgercoöperatie Energent, Samenlevingsopbouw, de Stad Gent en andere partners hun schouders samen onder het project ‘Buurzame Stroom’. Op die manier probeert men de zonnestroom ook toegankelijk te maken voor doelgroepen waarvoor het financieel niet zo eenvoudig is dat soort investeringen te doen. Bart “We bekeken bijvoorbeeld hoe we oplossingen konden vinden voor mensen in energiearmoede. Zo boden we zonnepanelen te huur aan, waarbij de energiebesparing op de elektriciteitsfactuur hoger was dan de huur van de panelen. Een soort nuloperatie of lichte besparing dus, met groene winst.

HONGER NAAR MEER

 Zowel Bart en James vonden het project ‘Samen Zonne-energie Winnen’ in Bedrijvencentrum De Punt heel waardevol, en kijken al uit naar de toekomst. “Het project loopt dan wel af in juni, maar ik kijk al uit naar september, als het wat drukker wordt in het Bedrijvencentrum. Dan wil ik het toch graag nog wat in de kijker zetten. Er zal in de wandelgangen ongetwijfeld over gesproken worden, en misschien kunnen we nog wel een infosessie organiseren over de zonnepanelen en het energiebesparingstraject dat we met de werknemers hebben afgelegd”, vertelt James.

 “Het was een enorm boeiend traject om te doen, en een mooie aanzet om echt meer te gaan doen met die restenergie”, vertelt Bart.“We weten in Energent momenteel ook nog niet meteen hoe we dat luik ‘restenergie’ meer invulling kunnen geven in de werking, maar we zijn echt blij dat we dit al konden realiseren, en uiteindelijk zal dit mogelijke partners ook wel beïnvloeden om dit meer in de kijker te zetten”. 

“We plannen de energie-aandacht nog meer te gaan integreren in het verhaal van Bedrijvencentrum De Punt”, besluit James.

In samenwerking met

Image

Met steun van 

Image
Image

Dit interview verscheen eerder in het Reset.Vlaanderen magazine. Word nu lid en ontvang tweemaal per jaar ons magazine boordevol inspirerende interviews, opinies en artikels.