Skip to content
Home - Blog - Industrie baas van Vlaams milieubeleid?

Industrie baas van Vlaams milieubeleid?

Het PFOS-schandaal bewijst dat het Vlaamse milieubeleid niet voor de burger is geschreven, maar op maat van de industrie. Natuurlijk is 3M hoofdverantwoordelijke voor de (historische) vervuiling en moet ze ervoor opdraaien.
We zijn dan ook blij met de felle reactie van minister Demir in dit dossier. Hoe is het mogelijk dat het bedrijf zo lang zijn gang kon gaan? Dit is niet het eerste en wellicht niet het laatste bedrijf dat gezondheid van de werknemers en omgeving ondergeschikt houdt aan financiële belangen. Blijkbaar zijn maatschappelijke kosten en volksgezondheid geen prioriteit in het (milieu-) en industriebeleid. Uitstelgedrag legt een hypotheek op de gezondheid van de burgers. De overheid verzaakte aan haar zorgplicht, met grote juridische onzekerheid en ongerustheid bij burgers en werknemers als gevolg.

Image

“Het PFOS-schandaal bewijst dat het Vlaamse milieubeleid niet voor de burger is geschreven, maar op maat van de industrie.”

Vanya Verschoore, Coördinator Reset.Vlaanderen

Op korte termijn moeten antwoorden komen over bezorgdheden van organisaties uit ons netwerk en hun achterban rond het 3M schandaal en de impact op de gezondheid, maar het gaat veel verder. 

  1. Impact op gezondheid
    Het ziet er naar uit dat er wel wat bloedstalen genomen zijn in het verleden, maar daarover werd weinig gecommuniceerd. De waarden zouden deels vrij hoog zijn in de nabijheid van Zwijndrecht, ook bij werknemers. Hoe deze bloedstalen afgenomen worden en door wie is van belang. Welke impact is er nu precies op de gezondheid? Hoe werden werknemers historisch blootgesteld en welke impact heeft dat op vandaag? Wat met de achtergrondwaarden bij de rest van de burgers?
  2. Oplossen van systeemfout bij overheid
    Welke organisatie is nodig om dergelijke problemen effectief aan te pakken? We spreken hier onder andere  over milieu-inspectie, arbeidsveiligheid, maar ook een vergunningspolitiek die rekening houdt met de wetenschappelijke inzichten.. Milieubeleid (zowel regelgeving als handhaving) moet dringend een politieke prioriteit worden, volgens het voorzorgsprincipe, zodat milieu en volksgezondheid automatisch voorrang krijgen op andere (economische) belangen.
  3. Transitie in productie
    De overheid moet, naast PFOS, ook mogelijke schadelijke effecten van andere chemische stoffen dringend in kaart brengen, conform de meest actuele inzichten en de European Chemical Strategy. We moeten op een veilige manier producten maken die veilig zijn in gebruik voor mens en milieu. 

Misschien kunnen we hierbij vertrekken van de kindnorm? Beleid dat ook (ongeboren) kinderen aanbelangt – zoals milieubeleid – moet rekening houden met wat een kind nodig heeft en aankan. Die aanpak zorgt dat het ook voor andere leeftijdsgroepen goed zal zijn. 

Minister Demir schreef op Twitter dat de Vlamingen haar baas zijn en niet de werkgevers. Als georganiseerd middenveld die die Vlaming verenigt gaan we graag in op deze uitnodiging om het milieubeleid mee vorm te geven op maat van die burger, en niet enkel op maat van de industrie. 

Vanya Verschoore, coördinator Reset.Vlaanderen