Skip to content
Home - Blog - Steden wijzen de weg

Steden wijzen de weg

In dit hoofdstuk in het boek “Klimaat en sociale rechtvaardigheid” stelt Dirk Holemans (Oikos) dat steden een cruciale rol kunnen spelen in de transitie naar een sociaalecologische samenleving. Ze zijn volgens hem de ideale schaal en broedplaats voor nieuwe voorbeelden van een postkapitalistische economie, gebaseerd op lokale kringlopen, samenwerking en innovatieve governance modellen.

“Steden zijn de ideale schaal en broedplaats voor nieuwe voorbeelden van een postkapitalistische economie, gebaseerd op lokale kringlopen, samenwerking, commons-initiatieven en beheerd via innovatieve governance modellen.”DIRK HOLEMANS, OIKOS

Holemans bespreekt hoe steden de transitie kunnen vormgeven via de commons, de levenseconomie en de sociale kringloopeconomie. Tot slot geeft hij de beperkingen van het stedelijk niveau aan, en argumenteert hij dat steden zich moeten verenigen in stedelijke netwerken om op politiek én economisch vlak echt het verschil te maken.

Lees hier het hoofdstuk van Dirk Holemans

Image

Dirk Holemans is coördinator van Denktank Oikos en hoofdredacteur van het gelijknamig tijdschrift. Hij publiceerde onder meer Vrijheid & Zekerheid en is ook co-editor van Solidariteit in Superdiversiteit en Op grond van Samenwerking. Met Oikos doet hij onderzoek naar nieuwe burgerinitiatieven (commons) en economische modellen die mensen laten floreren binnen de grenzen van de planeet.