Skip to content
Home - Blog - Textiel en transitie

Textiel en transitie

RODE DRAAD

DOEK neemt textiel als uitgangspunt om een artistiek, experimenteel, innovatief en ambachtelijk platform te vormen dat duurzame artistieke en sociaal-design concepten creëert. Het gelooft daarbij dat door kennis, ervaring en/of vaardigheden te delen, er een nieuwe sociale kracht ontstaat, die in staat is actuele uitdagingen in de samenleving het hoofd te bieden. Textiel vormt de rode draad en fungeert als motor voor de sociale verandering die DOEK nastreeft.

COWORKING, COCREATIE EN TALENTONTWIKKELING

Alle processen, projecten en acties, maar ook de uitbouw van de organisatie zelf, vertrekken vanuit het principe van gelijkwaardigheid. Door nieuwkomers – met een recente migratieachtergrond – te benaderen vanuit hun talenten – specifieke ambachtelijke textiele skills meegebracht vanuit hun thuisland – wordt een groep die vaak geproblematiseerd wordt, in de positie van meesterschap gebracht. Het geeft vorm aan het project en biedt kracht aan de deelnemers. Door hen in contact te brengen met Vlaamse textielkunstenaars en designers, ontstaat een uniek leer en uitwisselingsproces, gebaseerd op leren en doorgeven. In een eerste fase wordt gewerkt rond taal, integratie en het doorbreken van sociaal isolement. Vervolgens worden competenties aangescherpt of opgebouwd, die uiteindelijk de opstap kunnen vormen naar hun zoektocht naar werk. Een workshop wordt veel meer dan kennisoverdracht, er ontstaat solidariteit. DOEK creëert ruimte en tijd waarin dat proces kan plaatsvinden.

Image

“Toen ik in België aankwam, vond ik het heel moeilijk om naar buiten te komen en met mensen te praten. Door DOEK ben ik sterker geworden. Ik heb letterlijk de taal leren spreken, maar leerde ook mensen ontmoeten en contacten leggen. Dat heeft me veranderd. Dat geldt ook voor anderen. Iedereen kan hier zichzelf zijn.”NADIA – LID VAN DE COMMUNITY VAN DOEK – SPECIALIST IN AFGHAANS BORDUREN – MOEDER VAN NOORIA

DOEK ontwikkelt concepten en projecten met een sociale insteek en met een artistieke finaliteit, met als doel een nieuw bewustzijn te creëren. Drie soorten processen geven richting aan de werking van DOEK: coworking, cocreatie en talentontwikkeling. Textiel staat telkens centraal, als een venster naar anderen. Het speelt immers een rol in ieders leven. Bovendien is er een connectie met duurzaamheid, identiteit, emotionele waarden, … Textiel leeft en schrijft een geschiedenis van sporen.

Image

“Sinds ik bij DOEK ben, ben ik doelgerichter. Ik weet wat ik wil. Het heeft me geholpen om te durven, het was dat duwtje in de rug. Voor mij is DOEK twee keer bijzonder: één keer voor mezelf en één keer voor mijn moeder, omdat ze dankzij DOEK een sterke vrouw is geworden. En dat is wat we hier worden: sterke vrouwen.”NOORIA – LID VAN DE COMMUNITY VAN DOEK – MEESTER IN SHARPOY-TECHNIEK -DOCHTER VAN NADIA

Momenteel maakt de ‘alfageneratie’ – de nieuwkomers met textieltalent die de voorbije jaren bij DOEK betrokken waren – zich klaar om een ‘bètageneratie’ uit te bouwen. Zo groeien nieuwe netwerken, nieuwe gemeenschappen van sterke mensen die intergenerationeel samenwerken in een superdiverse samenleving. Gaandeweg vinden ze de kracht om op zichzelf te kunnen draaien, onafhankelijk van één organisator. Zo ontstaat een circulair systeem dat échte verandering kan initiëren.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

SDG 1: armoede beëindigen
SDG 5gendergelijkheid
SDG 8waardig werk en economische groei
SDG 9industrie, innovatie en infrastructuur: coworking, sociale innovatie…
SDG 10ongelijkheid verminderen
SDG 11duurzame steden en gemeenschappen
SDG 12verantwoorde consumptie en productie
SDG 13klimaatactie: actief communiceren, green track, creative fairplay…
SDG 17partnerschappen om doelstellingen te bereiken

MEER OVER DOEK

Bezoek de website van DOEK

Dit artikel verscheen eerder op de website van Pulse

Lees hier het volledige artikel