Skip to content
Home - Blog - Internationaal vakverbond roept op tot een ‘Nieuw Sociaal contract’ met just transition als één van de speerpunten

Internationaal vakverbond roept op tot een ‘Nieuw Sociaal contract’ met just transition als één van de speerpunten

Het internationaal vakverbond lanceerde op de vooravond van ‘Dag van de Arbeid’ een oproep tot een ‘Nieuw Sociaal Contract’ waarbij werknemers volwaardig betrokken worden.

Ze doet dit naar aanleiding van een historische conferentie van IAO (internationale arbeidsorganisatie van de VN), waarbij regeringen, werknemers en werkgevers in Genève zullen  onderhandelen over een nieuwe honderdjarige verklaring van de IAO.

We vertalen hier even het statement van secretaris generaal Sharan Burrow van het internationaal vakverbond:

“We weten dat het huidige economisch model niet echt vriendelijk is voor werknemers: mensen zijn ontgoocheld door het model van globalisering dat winst voor de mensen heeft neergezet. Laten we een daarom nieuw sociaal contract tussen werknemers, overheid en bedrijfsleven sluiten en de regels van de wereldeconomie veranderen. Het is tijd om op reset te drukken en de economie voor iedereen te laten werken.

Een overwinning in Genève zou de belangrijkste eerste stap zijn die we nodig hebben. Werkende mensen nemen een steeds kleiner deel van de rijkdom die ze creëren mee naar huis. De laatste cijfers laten zien dat de loongroei het laagste is sinds 2008 [1] terwijl de economie wel groeit [2]. Het tegenovergestelde geldt voor de rijkste 1%, die maar liefst 82% van de gegenereerde rijkdom bezit [3]. Ondertussen zien we de opkomst van bedrijfsmodellen die technologie gebruiken om de verantwoordelijkheid te ontlopen voor hun  werknemers die wel de winst genereren.”

Volgende speerpunten zijn essentieel voor ITUC: 

  • Voldoende rechten voor alle werknemers, ongeacht hun arbeidsstatuut
  • Eerlijkere lonen, inclusief minimumlonen waarvan mensen fatsoenlijk kunnen leven.
  • Meer mogelijkheden tot controle werktijd van de mensen en meer toezicht op werkgevers om ervoor te zorgen dat ze geen verantwoordelijkheden ontlopen of kunnen discrimineren.
  • Rechtvaardigheid inbouwen in de transities op vlak van klimaat en technologie

ITUC vraagt publieke steun om hun onderhandelingspositie te versterken. Deze steun kan je uitspreken door hun petitie te tekenen via deze link.