Skip to content
Home - Blog - Welke systemen voor autodelen bestaan er in Vlaanderen?

Welke systemen voor autodelen bestaan er in Vlaanderen?

Gedeelde mobiliteit wint aan belang, en dat juichen we bij Arbeid en Milieu natuurlijk toe. Het aantal leden van Cambio stijgt jaarlijks met 25%. Het aantal gesloten groepjes dat op een kostendelende manier samen een auto deelt stijgt jaarlijks met 30%. Jeffrey Matthijs (Autodelen.net vzw) zet de verschillende formules voor autodelen voor jou op een rijtje.

Je kan de initiatieven opdelen in het delen van privé-wagens en autodeelaanbieders met eigen wagens.

Eerste categorie: het delen van je privé-wagen

Door je aan te sluiten bij één van onderstaande autodeelaanbieders kan je als eigenaar of gebruiker beroep doen op een aangepaste autodeelverzekering, een online reservatiesysteem, bemiddeling bij schade en kan je in grote mate afspraken en regels zelf bepalen.

Deze categorie valt uiteen in systemen waar enkel de kosten gedeeld worden (kostendelend), en systemen die de gewone regels van vraag en aanbod laten spelen (P2P).

De twee grootste verschillen zijn de kostprijs (het één is kostendelend, het ander is tegen marktprijs en hanteert de wet van Vraag en Aanbod) en de juridische band tussen eigenaar en gebruiker. Bij het kostendelende systeem wordt slechts éénmaal een contract afgesloten (bij de eerste keer dat men deelt) dat rechtsgeldig blijft tot één van de partijen opzegt. Bij P2P autodeelsystemen wordt per gedeelde rit een contract afgesloten.

Kostendelend:

Bij deze vorm van autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende (buurt)bewoners gedeeld volgens een kostendelend principe. De eigenaar maakt geen winst maar krijgt de reële kostprijs van de wagen per gedeelde kilometer. Je kan kiezen om één of meerdere auto’s te delen binnen een kleinere gesloten groep (Cozycar) of om aan te sluiten bij één grote autodeelgroep van eigenaars en gebruikers waar alle deelauto’s voor alle leden beschikbaar zijn (Dégage).

https://www.cozycar.be/
https://www.degage.be/autodelen/

Vraag en aanbod (P2P):

Een bedrijf stelt een online platform ter beschikking waarop eigenaars hun wagen kunnen registreren. Iedereen die zich vervolgens als gebruiker aanmeldt, kan elke wagen op het platform huren tegen een door de eigenaar bepaalde vergoeding (kilometerprijs en/of uurprijs). Een deel van deze opbrengst gaat naar het bedrijf voor het gebruik van het online platform, verzekering en pechbijstand. Dit autodeelsysteem wordt in de praktijk ook peer-to-peer (P2P) autodelen genoemd.

https://www.caramigo.eu/be/nl
https://www.drivy.be/
https://www.tapazz.com/landing/

Tweede categorie: autodeelaanbieders met een eigen vloot

Deze aanbieders stellen een wagenpark ter beschikking aan hun leden. Het wagenpark verschilt per aanbieder en kan uit verschillende modellen bestaan. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een wagen, per kilometer en/of per tijd. Ofwel moeten de deelwagens worden afgehaald en teruggebracht op dezelfde standplaats (‘stationbased autodelen’) ofwel moeten ze teruggebracht worden binnen een bepaalde zone (‘free-floating autodelen’). In dat geval dient de gebruiker te beschikken over een smartphone om de deelauto te lokaliseren.

Wist je dat ook ‘one way’ autodelen bestaat? Daarbij kan je de deelauto in een ander gebied of stad achterlaten. Vlaanderen wacht nog even op dergelijke aanbieders maar in Brussel wordt dit wel al aangeboden (DriveNow, Zipcar …).

Image

Jeffrey Matthijs
Autodelen.net vzw