Skip to content
Home - Blog - Carpool naar je fiscaal voordeel

Carpool naar je fiscaal voordeel

Carpool, geen nieuw fenomeen...

“Het aantal bedrijven dat minstens 1 carpoolmaatregel neemt, is verdubbeld naar 1000 tegen 2020.” Dat is één van de 4 doelstellingen binnen de Green deal Gedeelde Mobiliteit. 83 ondertekenaars (waaronder Arbeid & Milieu) engageerden zich voor het behalen van deze doelstellingen. Anton Goethals, medewerker bij Atlas Copco, vertelt hoe er binnen zijn bedrijfsomgeving op carpoolen wordt ingezet.

Al 100 werknemers geregistreerd

“Wij doen al een hele tijd aan carpooling en sinds dit jaar is dit met extra ondersteuning van Taxistop via het carpoolplatform carpool.be. Dat is een portaal dat toelaat om carpoolgegevens te registreren en als wettelijk bewijsmateriaal te gebruiken voor de fiscus. Op het platform kan je je eenvoudig aanmelden en zo ook een carpoolpartner vinden via de matchingtool. Je krijgt op basis van je traject een lijstvoorstel van carpoolpartners. Zo zie je in één oogopslag wie aansluit op jouw traject en kan je deze persoon via het intern berichtensysteem of via telefoon contacteren: aan jou de keuze. Ikzelf gebruik het platform nu zo’n 6 maanden en ondertussen zijn er al 100 werknemers van Atlas Copco geregistreerd.

Fiscaal voordeel

Dankzij Taxistops MyMobiCalendar kan ik als werknemer een verhoogde belastingsvrijstelling krijgen op mijn woon-werkvergoeding. Dit kan tot honderd procent. Ik laat weten wanneer ik carpool, en op het einde van het jaar kan ik met een simpele klik een fiscaal attest downloaden. Het bevat info over hoeveel dagen ik effectief heb gecarpoold en op hoeveel verhoogde vrijstelling op woon-werkvergoeding ik recht hebt. Ik hoef niet eens elke dag te carpoolen, om een volledige vrijstelling te krijgen. Dat er zich op termijn nog nieuwe medewerkers zullen aanmelden, daar ben ik van overtuigd. Hoe meer mensen er toetreden, hoe efficiënter het ook wordt.”

Bij Atlas Copco gunnen ze de carpoolers hun fiscaal voordeel. Daarom werken ze hier actief aan mee om carpoolen te organiseren. Atlas Copco profileert zich rond dit thema en levert – naast het stimuleren van carpooling – vele inspanningen om duurzaam woon-werkverkeer mogelijk te maken.” Een fietsproject van Atlas Copco werd vorig jaar nog beloond met de Shift-Up Business Mobility Award.

Carpoolplaatsen op de personeelsparking

“Deze zomer werden ook carpoolplaatsen voorzien op de personeelsparking in plaats van de managementparking. Als dat geen statement is! Optioneel wordt de gegarandeerde thuisrit aangeboden, wat betekent dat je altijd thuis geraakt, ook als dat door omstandigheden niet zou lukken via carpooling. Dit is een geruststelling voor twijfelende starters.”

Het carpoolplatform en MyMobiCalendar zijn ook zeer intuïtief. In het begin twijfelden heel wat collega’s omdat ze vreesden dat dit nogal een gedoe zou zijn. Tijdens een infosessie op ons bedrijf lichtte Taxistop alles duidelijk toe. Dit creëerde veel vertrouwen in het systeem. Ook de app kwam aan bod en en wordt intussen door heel wat van mijn collega’s gebruikt. Als er toch iets is, kunnen mensen ook altijd met vragen terecht bij Taxistop.

Wat biedt MyMobiCalendar precies?

MyMobiCalendar is zowel voor de werknemers als werkgever een handig instrument. Het vereenvoudigt het mobiliteitsmanagement en geeft ook de mogelijkheid tot een automatische berekening van de fietsvergoeding. Voor de werkgever weerspiegelt het de mobiliteitskeuzes van de werknemers en de impact van het mobiliteitsbeleid.

Anton: “Voor ons is het een eenvoudige manier om onze carpoolkalender bij te houden en het fiscaal attest te verkrijgen.”

Ons bedrijfsportaal is verder verfijnd door onze personeelsdienst. Er is daarnaast ook het algemeen portaal carpool.be waar pendelaars zeer eenvoudig kunnen afspreken om te carpoolen buiten de bedrijfsomgeving. Alles is zowel online als via de app beschikbaar. Je kan dus op ieder moment zelf beslissen via welk kanaal je toegang wenst, afhankelijk van je eigen voorkeuren. Je kan MyMobiCalendar op voorhand invullen of op het moment zelf, bijvoorbeeld bij ziekte, nog aanpassen met een paar clicks via de app. Handig! Zo is het absoluut niet veel werk om alles bij te houden en kan je vooral van de voordelen van carpoolen genieten: budgettair (minder uitgave voor auto- en brandstofkosten en fiscaal voordeel), de positieve ecologische impact en uiteraard de efficiëntie.”

carpool app