Skip to content
Home - Blog - Vormen van carpoolen in Vlaanderen

Vormen van carpoolen in Vlaanderen

ZAK cartoon klachten over files carpoolen is beter

Carpoolen is het samenrijden van twee of meerdere personen in één voertuig. Carpoolen, of rittendelen, staat tegenover ‘autosolisme’. De chauffeur en passagier moeten een gelijkaardig traject afleggen, en kunnen zo de rit delen. Carpoolen kan spontaan gebeuren, of via matchingplatformen. Een kort overzicht van carpoolvormen in Vlaanderen.

Er bestaan verschillende varianten van carpoolen. We verdelen ze naargelang het doel van de verplaatsing en de mate van het gebruik van technologie.

Doel van de verplaatsing

Carpoolplatformen kunnen zich focussen op de doelstelling van de verplaatsing. Zo bekom je onderstaande vormen van carpoolen:

• Woon-werk: Carpool.beKowoCommuty
• Scholen: Schoolpool, Campuspool
• Lange afstanden: Blablacar, Eurostop

Mate van gebruik van technologie

Technologie wordt gebruikt voor het matchen van carpoolpartners en kan op verschillende wijzen tot stand komen:

  • De werkgever faciliteert dit in het bedrijf (of bedrijventerreinen) door een beroep te doen op een carpoolprovider (bv. Taxistop) die een systeem op maat van het bedrijf of bedrijventerrein opzet.
  • Online of via apps. Apps spelen in op de huidige trend waarbij werknemers eerder sporadisch en onregelmatig carpoolen. Via apps kunnen afspraken op een dynamische wijze geregeld worden.
  • Realtime: Via een feature in de carpool-app van VAB en Taxistop kan je in realtime carpoolpartners vinden. Dit gebeurt via geolocalisatie – waarbij de locatie bepaald wordt aan
    de hand van de locatiefunctie in een smartphone – zodat de passagier op de hoogte gebracht wordt van de actuele positie van de chauffeur.

Carpoolen en bedrijven

Carpoolen dekt gemiddeld ongeveer 4% van het woon-werkverkeer. Bedrijven die maatregelen nemen om het carpoolen te stimuleren halen volgens de federale diagnostiek van het woon-werkverkeer gemiddeld zo’n 8% carpoolers.

Het loont dus de moeite om lokale werkgevers en bedrijvenzones te stimuleren om maatregelen te nemen.

Werknemers kunnen carpoolen op verschillende manieren aanmoedigen:

  • Carpoolen formeel organiseren zodat carpoolers van een fiscaal voordeel kunnen genieten
  • Aansluiting op een carpoolplatform zodat werknemers carpoolers kunnen vinden binnen of buiten het eigen bedrijf
  • Voorbehouden carpoolparkeerplaatsen voorzien
  • Gegarandeerde thuisrit organiseren
  • Campagnes organiseren, al dan niet geïntegreerd in een bredere campagne zoals Car Free Day.

Bedrijven zijn het best geplaatst om carpoolen aan te moedigen bij hun werknemers, maar gemeenten en intercommunales kunnen een samenwerking op het niveau van de bedrijvenzone of andere clusters organiseren.

Image

Jeffrey Matthijs
Autodelen.net vzw