Skip to content
Home - Blog - België bij de tien slechtste landen op vlak van klimaatambitie en rechtvaardige transitie

België bij de tien slechtste landen op vlak van klimaatambitie en rechtvaardige transitie

Uit een analyse van het Internationaal Vakverbond (ITUC) is gebleken dat de meeste nieuwe klimaatplannen (NDC’s) die door regeringen zijn ingediend, onvoldoende ambitie tonen. Daarnaast zetten de plannen vaak te weinig in op een rechtvaardige transitie en is er veelal geen ruimte voor sociale dialoog.

In totaal moesten 136 regeringen verbeterde nationale klimaatplannen indienen, maar slechts 79 van hen hebben dit gedaan. De ITUC analyseerde plannen en gaf elk plan een score.  

Van de 79 ingediende plannen bleek dat:

  1. 25% van de plannen ambitieus genoeg zijn
  2.  8% van de plannen inzetten op een rechtvaardige transitie 
  3.  13% van de plannen ruimte inbouwen voor sociale dialoog.

De tien landen die het slechtste scoren op klimaatambitie en rechtvaardige transitie zijn Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Italië, Japan, Mexico, Polen, Rusland en Zuid-Korea.

Image

Twee van de grootste landen, de VS en China, zullen deze week hun laatste plannen bekendmaken.

Sharan Burrow, algemeen secretaris van ITUC, zegt: “Zes jaar sinds de ondertekening van het akkoord van Parijs en op deze Dag van de Aarde, stellen we vast dat dit niet genoeg is. De rijkste landen ter wereld zouden het voortouw moeten nemen, niet achterop moeten lopen.”

“Slechts een op de vier landen heeft ambitieuze klimaatplannen, en bijna negen op de tien landen ontzeggen werknemers en hun gemeenschappen zeggenschap over hun eigen toekomst door geen gebruik te maken van de sociale dialoog.”, vervolgt Burrow. 

“Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor ons allemaal en we hebben klimaatplannen van alle regeringen nodig, met sterke plannen voor een rechtvaardige transitie en een sociale dialoog als middelpunt. Voor werknemers betekent dit klimaatvriendelijke banen die fossiele sectoren uitfaseren naar nieuwe, groeiende industrieën. Werkende mensen verdienen niets minder.”

Sharan Burrow, Algemeen Secretaris ITUC
Image

Er zijn gelukkig ook enkele goede leerlingen:

  • De EU zet een belangrijke stap met haar herstelpakket, waaronder een Fonds voor een rechtvaardige transitie, dat 21 miljard dollar moet besteden aan onder andere koolstofintensieve regio’s die het meest worden getroffen door de energietransitie.
  • Kenia verwijst expliciet naar rechtvaardige transitie in zijn nationale klimaatplannen, en de regering raadpleegt vakbonden over haar plannen.
  • Het plan van van Costa Rica omvat een plan voor een rechtvaardige transitie en de ambitie om de sociale dialoog tussen de regering, werkende mensen en werkgevers uit te werken.

“Deze landen laten zien wat er mogelijk is.”, aldus Burrow. “Woorden als ‘Just Transition’ vernoemen is niet genoeg. Voor geloofwaardige plannen is een dialoog met vakbonden en belanghebbenden nodig.” 

“Een rechtvaardige transitie is de brug naar een fossielvrije economie.”, besluit Burrow. “Als we elke bedrijfstak gaan ombouwen, wat ook moet als we netto nulemissies willen bereiken, dan moeten we die overgang rechtvaardig maken. Dat vereist dat vakbonden aan tafel zitten om een ​​overeengekomen plan te ontwikkelen dat werknemers een zekere toekomst geeft.”


Meer info? 

Alle scorecards kun je hier bekijken

Deze tekst is een herwerking van dit artikel