Skip to content
Home - Blog - De klimaatontwrichting als vakbondsthema: een rechtvaardige transitie voor werknemers

De klimaatontwrichting als vakbondsthema: een rechtvaardige transitie voor werknemers

In dit hoofdstuk uit het boek “klimaat en sociale rechtvaardigheid” van Denktank Minerva bespreken Yelter Bollen (Arbeid & Milieu), Bert De Wel (ITUC) en Vanya Verschoore (Arbeid & Milieu) het belang van de klimaatontwrichting voor vakbonden. Zowel de klimaatontwrichting als het klimaatbeleid hebben immers een belangrijke invloed op traditionele vakbondsthema’s als werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, ongelijkheid en economische ontwikkeling.

Na een schets van de verbanden tussen klimaat en die vakbondsthema’s, beschrijven de auteurs het concept van een “rechtvaardige transitie” voor werknemers. De verschillende invullingen van dit concept komen aan bod, van een meer conservatieve status quo benadering tot een transformatieve benadering.

“De hernieuwde mobilisatiekracht  van de klimaatbeweging, en de indrukwekkende energie waarmee ook een jongere generatie zich in deze strijd heeft laten gelden, biedt voor de vakbeweging nieuwe kansen.”

Vervolgens gaan Bollen, De Wel en Verschoore meer concreet in op wat een rechtvaardige transitie in de praktijk zou moeten inhouden. Ze bespreken daarvoor enkele voorbeelden van regionale reconversie, industrieel beleid en economische planning, en het belang van sociale dialoog en van een arbeidsmarktbeleid dat werknemers klaarstoomt voor de groene economie.

Lees hier het hoofdstuk van Yelter Bollen, Bert De Wel en Vanya Verschoore

Yelter Bollen is inhoudelijk medewerker bij Arbeid & Milieu. Hij behaalde in 2018 zijn doctoraat in de politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent, met een onderzoek naar de politieke economie van het Belgische en Nederlandse handelsbeleid. Vervolgens doceerde hij Europese politiek aan de Universiteit Gent en de ULB, en werkte hij voor FairFin aan een rapport rond klimaatfinanciering.
Bert De Wel was lange tijd actief als beleidsmedewerker bij het ACV. Hij werkt sinds 2018 als climate policy officer voor de internationale koepel van vrije vakbonden, de International Trade Union Confederation (ITUC).
Vanya Verschoore is coördinator bij Arbeid & Milieu en stuurgroeplid van Transitienetwerk Middenveld. Vanuit de ervaring die hij opdeed als oprichter en projectontwikkelaar van onder andere een coöperatieve stadsboerderij en een cohousingproject in Kortrijk gelooft hij sterk in de kracht van participatie en van georganiseerde burgers.